<p>FEIRET NY SKOLE: Nye Frydenhaug skole i Drammen ble åpnet og tatt i bruk mandag, etter en byggeperiode på 1,5 år. Daglig leder Geir Hegge Nilsen i Bøhmer Entreprenør, rektor Else Kristin Tobiassen og daglig leder Paul Røland i Drammen Eiendom KF er alle tre veldig godt fornøyd med det endelige resultatet.</p>Rektor Else Kristin Tobiassen og ordfører Tore Opdal Hansen bivåner mens elev Herman Gulliksen foretar den høytidelige snorklippingen av Frydenberg skole i Drammen. Foto: Foto: Svanhild BlakstadFrydenhaug skole, Drammen. Foto: Foto: Svanhild BlakstadFrydenhaug skole, Drammen. Foto: Foto: Svanhild BlakstadÅpning Frydeberg skole, Drammen. Foto: Foto: Svanhild Blakstad

Åpnet ny praktskole i Drammen

Elever, lærere, foreldre og en rekke andre gjester jublet da nye Frydenhaug skole i Drammen høytidelig ble åpnet mandag.

Frydenhaug skole i Drammen er en interkommunal grunnskole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne. Etter over to år med midlertidige lokaler kunne ansatte og elever i dag ta i bruk det splitter nye skolebygget, gjennom en høytidelig åpning ved Drammens ordfører Tore Opdal Hansen.

Nybygget på ca 5500 kvadratmeter er bygget på tomten hvor den gamle skolen lå. Det gamle bygget er revet, mens et par verneverdige bygninger er bevart . De splitter nye og skreddersydde lokalene er spesialtilpasset elevene, som har ulike grader av nedsatt funksjonsevne.

Skolen er et Future Built-prosjekt hvor det er lagt stor vekt på klimavennlige løsninger og energibruk.

Det er Bøhmer Entreprenør som har bygget skolen i en totalentreprise for byggherre Drammen Eiendom KF. Arkitekter er Terje Grønmo Arkitekter og Rambøll.

Du kan lese mer om prosjektet i kommende utgave av Byggeindustrien.