På snorklipp f.v. Hans Petter Skott-Myhre i Holtefjell, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Buskerud Rolf Helge Grønås, Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal, byggeleder i Statens vegvesen På Rødby og Steffen Helgesen i Isachsen Anlegg AS. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Åpnet etterlengtet rundkjøring på Lier

Tirsdag formiddag ble det markert og feiret at en av Buskeruds aller største flaskehalser ved Kjellstad i Lier nå er fjernet.

Dermed er korken fra E18 også en saga blott til alle trafikanters store tilfredshet. Samtidig kan trafikksikkerhetskommunen Lier skryte av enda en strekning med ny gang- og sykkelveg langs Sankt Hallvards vei.

–Enkelte steder i distriktet får rundkjøringer et ufortjent dårlig rykte. Her åpner vi en ny som vi vet vil vekke begeistring hos mange, sa avdelingsdirektør Rolf Helge Grønås i Statens vegvesen ved markeringen på Kjellstad.

–Dette er enda en fjær i hatten for alle som jobber for bedre samferdsel. Å få mer orden på trafikken her midt i et nytt, stort utbyggingsområde for flere arbeidsplasser i nær tilknytning til motorveien, er gull verdt for oss, sa Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal, før hun klippet snoren og markerte at rundkjøringen og gang- og sykkelveien nå er offisielt åpnet.

Rundkjøringen på rv. 23 og Sankt Hallvardsvei, som er avkjøringsrampe fra E18, har vært bygd på rekordfart fra i sommer til nå med overlevering om få dager.

Prosjektet har vært et tett og godt samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Lier kommune, Holtefjell Eiendom AS og entreprenøren Isachsen Anlegg AS. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i området er 12.000-13.000 biler.