Åpner Rauma bru for gående og syklende

Statens vegvesen åpnet Rauma bru for gående og syklende onsdag kveld. 

Det er i dag gjort vurderinger av skadene på Rauma bru, som har vært stengt siden mandag ettermiddag. Konklusjonen er at det er trygt for gående og syklende å bruke brua.

Statens vegvesen tar derfor sikte på å åpne for gående og syklende onsdag 8. juni kl. 2030.

-Vi ønsker å holde brua åpen så mye som mulig for myke trafikanter, men vi må stenge når vi utfører arbeid som kan påvirke stabiliteten, sier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i vegavdeling Møre og Romsdal.
- Dette kan bli aktuelt allerede i morgen, dersom vi klarer å komme i gang med støpearbeidene.