Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Åpner opptak til mesterbrevskole

Nå er det klart for et nytt opptak av studenter gjennom bransjeforeningenes egen mesterbrevskole Blimester.

Det skriver Glass og Fasadeforeningen i en pressemelding mandag.

Blimester er en skole som ble etablert av ti landsomfattende bransjeforeninger tilknyttet Byggenæringens Landsforening (BNL) i 2016. Etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr Blimester mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Hvert kull skal gjennom tre semester før avsluttende eksamen. Til sammen har skolen hatt to kull gjennom hele utdanningen. Tredje kull avslutter med eksamen nå 16. desember, og nytt kull har oppstart lørdag 02. og søndag 03. februar 2019.

– Glass og Fasadeforeningen er glade for at vi ble med på denne ordningen. Nå kan vi tilby vår bransje en tydelig og målrettet mesterbrevutdanning. Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen, og følgelig har ikke utdanningen først og fremst fokus på de individuelle håndverksfagene. Mesterbrevet skal først og fremst være et synlig bevis på at man har den nødvendige kompetansen for å etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser hos en glassmesterbedrift, eller for å lede en faglig avdeling hos en fasadeentreprenør, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

De to første kullene hos Blimester ble uteksaminert henholdsvis våren og sommeren 2018, og av de totalt 48 som så langt har fullført mesterutdanning i regi av Blimester, har 44 bestått eksamen.

– Vårt mål er at de studentene som går opp til eksamen, skal unngå å stryke, og de foreløpige eksamensresultatene våre er en god pekepinn på at vi har gjort noen riktige valg på veien mot dette målet, sier daglig Jørgen Ofstad i Blimester.