Foto: Statsbygg

Åpner nytt kontorbygg på Ilseng

Da Hedmark fengsel trengte nytt administrasjonsbygg, fikk de et fleksibelt tilbygg etter passivhus-standard. Onsdag 10. september er det offisiell åpning av tilbygget.

Etter en omorganiseringsprosess i Hedmark fengsel er det bestemt at administrasjon og ledelse flyttes til Ilseng avdeling, sør-øst for Hamar.

Nå er et flunkende nytt administrasjonsbygg på 520 kvadratmeter reist. Forvaltningssjef i Statsbyggs region øst, Andrea Eljarbø, stiller lokalene til disposisjon for Marianne Vollan fra Kriminalomsorgsdirektoratet under åpningsseremonien onsdag 10. september.

Fleksible kontorløsninger

I administrasjonen ved fengselet er behovet for antall kontorplasser er varierende, så det er laget en åpen løsning med plass til opp mot 21 plasser. Det er imidlertid lagt opp til fleksible løsninger, slik at antall plasser kan justeres etter behov.

Passivhus

Statsbygg bestemte i samarbeid med bruker at tilbygget skulle bygges etter passivhus-standard. Dette av hensyn til både miljø og fremtidige energiutgifter.

Prosjektet, som ble levert på oppdrag fra Kriminalomsorgen, er gjennomført innenfor budsjettet på 17, 2 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med Multi-bygg as som entreprenør. Arkitekt er Myklebust Øvrebø Arkitekter AS.