Åpner leverandørsenter i Murmansk

Hydro oppretter et senter for leverandørutvikling og et representasjonskontor i Murmansk. Disse aktivitetene representerer et nytt skritt framover for Hydros satsing i Nordvest-Russland.

De nye tiltakene i det pågående samarbeidet mellom Murmansk og Hydro ble formelt avtalt onsdag under et møte mellom guvernør Yury Evdokimov i fylkesadministrasjonen for Murmansk Oblast og lederen for Hydros Shtokman-prosjekt, Bengt Lie Hansen. Hydro utvider nå sin virksomhet i Nordvest-Russland ytterligere for å forberede potensielle russiske leverandører på den framtidige olje- og gassutviklingen i regionen, som eksempelvis Shtokman-prosjektet, sa Lie Hansen på en pressekonferanse i Murmansk onsdag. Avtalen innebærer at senteret for leverandørutvikling blir etablert i Murmansk i desember i år. Et slikt senter vil også bli etablert i Arkhangelsk. Vi vil også etablere et representasjonskontor for Hydro Murmansk for å støtte våre økende aktiviteter i dette området, slik som boringen av avgrensningsbrønn nummer sju som etter planen skal bores på Shtokman-feltet i 2006, sa Lie Hansen. Som en del av avtalen med Murmansk Oblast skal Hydro også etablere et sosialt fond som skal støtte sosiale og miljørettede initiativ i Murmansk. I september undertegnet Hydro en avtale med Murmansk State Technical University som tar sikte på å utdanne framtidige spesialister i utvikling av olje- og gassressurser i den russiske delen av Barentshavet. De første bidragene til studenter, lærere og doktorander ble kunngjort i oktober.