Åpner for flere statlige oppkjøp

Næringsminister Odd Eriksen (Ap) er ikke avvisende til å bruke statlig kapital for å sikre norsk eierskap i viktige bedrifter.

Vi har tilgang på kapital dersom vi ønsker å kjøpe oss opp. Det er definitivt ikke noe i veien for at vi skal kunne kjøpe oss opp i selskaper vi mener er strategisk viktige, sier Eriksen til Dagsavisen. Han viser til at regjeringen forrige uke fattet vedtak om å kjøpe seg opp til en 50 prosents eierandel i ammunisjonsfabrikken Nammo på Raufoss. Oppkjøpet som koster staten 62 millioner kroner sikrer fortsatt norsk kontroll over selskapet, som ellers ville blitt kontrollert av et statsdominert finsk selskap. Hensikten med oppkjøpet var å sikre norske arbeidsplasser. Næringsministeren understreker at staten skal være en god og aktiv eier der man er inne. Vi fikk en offentlig utredning om statens eierskap i fjor, og jeg har nå satt i gang departementet med å se på hva slags eierskapspolitikk vi skal ha framover. Vi vil legge fram en stortingsmelding om dette i løpet av første halvår neste år, sier Eriksen.