Åpner digital søknad om bostøtte for hele landet

Onsdag 1. oktober åpner kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner opp det digitale søknadssystemet for bostøtte.

Lanseringen skjer sammen med byråd for helse- og sosiale tjenester i Oslo, Øystein Eriksen Søreide og Husbanken.

150 000 personer mottar bostøtte fra Husbanken i løpet av ett år. For hver nye bostøttesøker, har saksbehandlere i kommunene hittil måttet punche inn data manuelt fra det papirbaserte søknadskjemaet. Husbanken har nå digitalisert søkeprosessen, slik at de fleste kan søke elektronisk. Innsparingen i kommunene er beregnet til 50 000 timer i året når alle som kan det, søker elektronisk.

Systemet har vært testet i alle bydeler i Oslo i en måned, nå åpnes det opp for hele landet.

eSøknad bostøtte forenkler, forbedrer og fornyer statens tjenester for den enkelte. Nå kan søkere hvor som helst og når som helst logge seg inn via ID- porten . eSøknad bostøtte henter inn opplysninger fra ulike registre og foretar også en forhåndsvurdering av mulig bostøttebeløp. Saksbehandlingen skjer likevel i kommunen.