Ap tar næringslivet på alvor

- Arbeiderpartiets forslag om innstramming i budsjettet for 2002 er et viktig signal om vilje til å ta problemene for konkurranseutsatt næringsliv på alvor, sier Finn Bergesen jr., adm. dir. i NHO.

I går ble det forlik mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet uten at pengebruken i budsjettet ble øket utover Regjeringens forslag. I dag har Ap lagt frem et budsjettforslag som i sum er enda strammere. - Det er også positivt at partiet har funnet rom for å øke avskrivningssatsen for maskiner fra 15 til 20 prosent og at de vil ha et ekstra tilskudd til lærebedriftene på 42 millioner kroner. Begge disse to forslagene er i tråd med bedriftenes prioriterte krav. - Dette bærer bud om at det til høsten kan samles et flertall i Stortinget som vil gjøre det enklere å drive næringsvirksomhet i Norge. Det er på høy tid. Den rekordsterke kronen og et dyrt lønnsoppgjør presser marginene, ikke minst i den eksportrettede del av industrien. Mange arbeidsplasser kan være truet. I denne situasjon er det nødvendig at det politiske flertall viser ansvar, bl. a. gjennom å sørge for at veksten i de offentlige utgifter ikke overstiger veksten i fastlands-Norges økonomi, sier Finn Bergesen jr., adm. dir. i Næringslivets Hovedorganisasjon.