Ap sa ja, SV og Sp nei til lønnsforslag i Stortinget

Arbeiderpartiet stemte ja, de to andre regjeringspartiene nei til lønnskommisjonens forslag da Stortinget tirsdag fastsatte lønningene til stortingsrepresentanter, statsråder og statsminister.

92 stemte for forslaget om å følge kommisjonens anbefaling, mens 18 stemte for forslaget fra SV om at lønnsveksten skulle følge den ordinære lønnsveksten i samfunnet for øvrig. Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) ba Stortinget å følge anbefalingene fra den uavhengige lønnskommisjonen, mens Olav Gunnar Ballo (SV) foreslo at lønnsveksten skulle følge den ordinære lønnsutviklingen i samfunnet ellers. Forslaget fikk bare støtte fra Senterpartiet. Rødgrønn uenighet Jagland understreket at det ville være unaturlig å ikke følge anbefalingene fra den uavhengige lønnskommisjonen ledet av tidligere riksmeklingsmannen Reidar Webster. Han sa at noe annet ville være det samme som å kaste vrak på den ordningen som ble innført i 1996. Før den tid fastsatte representantene sin egen lønn. Odelstingets visepresident Ballo var ikke enige. Vi har sett at stortingsrepresentantenes lønnsutvikling har vært høyere enn i samfunnet ellers. Dette er en uheldig utvikling. Stortinget skal ikke ha privilegier som vanlige lønnsmottakere ikke har, sa Ballo. Han sa også at de tre regjeringspartiene hadde vært enige om ikke å stimulere til større forskjeller. Forslaget fra lønnskommisjonen gjør dette, slo Ballo fast. Stortinget står fritt Parlamentarisk leder i Sp, Magnhild Meltveit Kleppa, støttet Ballos syn. Det er lov å ha en annen mening enn kommisjonen, sa Kleppa. En moderat lønnsutvikling i 2006 er viktig for å sikre mange arbeidsplasser. Det er spesielt at både LO og NHO har oppfordret oss stortingsrepresentanter til å vise moderasjon og delta i et felles signal inn i neste års lønnsoppgjør ved ikke å bevilge mer til oss selv enn det andre får, fortsatte hun. Meltveit Kleppa regner med at NHOs moderasjonsoppfordring også gjelder for NHOs medlemmer når lederlønningene fastsettes. Debatten i Stortinget ble kort og udramatisk. Foruten Jagland, Ballo og Meltveit Kleppa hadde bare Gunn Berit Gjerde fra Venstre ordet. Den nye lønna Etter tirsdagens vedtak øker stortingsrepresentantenes lønninger med 3,9 prosent, statsrådenes med 4,4 prosent og statsministerens med 4,8 prosent. Lønnsveksten i det ordinære arbeidslivet er for neste år anslått til mellom 3,0 og 3,5 prosent. Stortingsrepresentantenes lønn fra 1. oktober i år er 589.000 kroner, statsrådene tjener 873.000 kroner og statsministeren 1.071.000 kroner i året.