Ap-politiker i Akershus granskes

Kontrollutvalget i Akershus har igangsatt gransking av fylkespolitiker Kjell Berge (Ap) og Akershus Arbeiderparti etter påstander om sammenblanding av private og offentlige midler.

Beskyldningene er såpass alvorlige at vi må vurdere om det foreligger en uheldig blanding mellom fylkeskommunale midler, selskapsmidler og Arbeiderpartiets midler i Akershus, sier leder av kontrollutvalget, stortingsrepresentant Andre Oktay Dahl (H), til NTB. Dahl sier at det kan være aktuelt å innkalle utvalget til ekstraordinært møte, men det vil først være aktuelt etter en nærmere gjennomgang av tallmateriale som foreligger. Første ordinære møte skal holdes 1. desember. Spesialavtale Blant temaene som skal diskuteres er en arbeidsavtale som ifølge VG skal være opprettet mellom Kjell Berge (62) og Akershus Ap, og som innebærer opprettelse av en ny stilling til Berge etter at han sto uten jobb for seks år siden. Ifølge avisen skal Berge ha fått kompensert over en halv million kroner i tapt arbeidsfortjeneste. Dermed fikk han både utbetalt styrehonorar, møtegodtgjørelse og for tapt arbeidsfortjeneste på grunn av stor styre- og møteaktivitet som folkevalgt. Berge er nestleder i Akershus Energi AS og styreleder i flere underselskaper. I tillegg er han styreleder i Nedre Romerike Fjernvarme AS, der den sterkt medieomtalte vannverkssjefen på Nedre Romerike, Ivar T. Henriksen, har vært daglig leder. Flere henvendelser Dahl opplyser at kontrollutvalget vært i kontakt med Kjell Berge, og at han har tilbudt seg å komme med supplerende opplysninger. Hva han ellers har sagt vil Dahl ikke kommentere. Som leder av kontrollutvalget har jeg mottatt flere henvendelser som gjør at jeg har funnet grunn til å be om en uttalelse fra ledelsen i Akershus Energi og tilhørende datterselskaper. Det dreier seg om utbetaling av godtgjørelser, reiser som er belastet selskapenes budsjetter og tapt arbeidsfortjeneste, sier Andre Oktay Dahl til NTB. Han opplyser at utvalget i sitt første møte enten det blir det ordinære eller et ekstraordinært vil ta stilling til om saken skal forfølges av kontrollutvalget. Kjell Berge ønsker ikke å kommentere saken.