Ap beklager Statoil-salg av Borealis

Arbeiderpartiet beklager at Statoil har solgt sine eierandeler i petrokjemiselskapet Borealis. NOPEF er provosert over salget.

Statoil har solgt sin 50 prosents eierandel i Borealis til International Petroleum Investment Company (IPIC) og OMV Aktiengesellschaft, som fra før eier de øvrige 50 prosentene av selskapet. Salget gir Statoil en gevinst på 1,7 milliarder kroner. tviklingsmuligheter I stedet for å selge seg ut av norsk landbasert industri, burde Statoil heller øke sin industrielle satsing i Norge, sier Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Rolf Terje Klungland. Borealis har anlegg i Bamble med rundt 500 ansatte. Borealist-bedriften i Bamble som Statoil nå har vedtatt å selge, er en bedrift som absolutt bør ha gode utviklingsmuligheter. Derfor forventer jeg at de nye eierne vil videreutvikle bedriften i samarbeid med de ansatte og lokalsamfunnet, sier Klungland. Provosert 1.nestleder Frode Alfheim i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) sier at salget av Borealis er helt uakseptabelt og svekker forbundets tillit til Statoil. Han viser til at NOPEF støttet Statoil både da selskapet kjøpte seg opp i Borealis og under debatten om delprivatisering av selskapet. Slik sett er salget provoserende. Jeg tror Statoil ville hatt en betydelig fordel av å dra med seg den kompetanse videre som finnes i Borealis. Men det som er viktigst for oss nå, er å trygge arbeidsplassene. Vi kommer til å ta kontakt med de lokale tillitsvalgte i Borealis og bistå med å få til en god dialog med de nye eierne, sier Alfheim til NTB. Ikke kjernevirksomhet Statoils konsernsjef Helge Lund sier at Statoil selger sin andel i Borealis fordi det ikke lenger er en del av konsernets kjernevirksomhet. Lund mener salget til IPIC og OMV er en god løsning for Borealis. Statoil har, som ansvarlig eier, vært med på å utvikle Borealis industrielt og finansielt fram til den sterke posisjonen selskapet har i dag. Med de store investeringsbehov Borealis står overfor, blant annet i Abu Dhabi, mener vi selskapet er best tjent med et eierskap som har petrokjemi som kjernevirksomhet og dermed et mer langsiktig perspektiv på virksomheten, sier Lund. IPIC er Abu Dhabis investeringsselskap for internasjonale investeringer i olje- og gassektoren, mens OMV er et østerriksk, børsnotert olje- og gasselskap der IPIC og den østerrikske stat har store eierandeler. Våtgass Borealis er Statoils største våtgasskunde, og forblir derfor en viktig partner framover, heter det i en børsmelding fra Statoil. Nylig ble langsiktige avtaler mellom Statoil og Borealis om å levere råstoff fra norsk sokkel til petrokjemianleggene i Bamble i Telemark inngått og fornyet. Det inkluderer blant annet en tiårig avtale om å levere flytende petroleumsgasser (LPG) fra Snøhvit-feltet i Barentshavet til Borealis norske anlegg. Borealis er ett av Europas største petrokjemiselskap med hovedproduksjon av olefiner og polyolefiner som er råstoff til plastprodukter. Selskapet har om lag 4.500 ansatte. Statoil har vært medeier siden Borealis ble etablert på basis av Statoils og finske Nestes petrokjemivirksomheter i 1994. I 1998 solgte Neste sin eierandel til IPIC og OMV.