Anthon B Nilsen Eiendom har kjøpt seg inn i Bogstadveien 54

Anthon B Nilsen Eiendom har kjøpt seg inn med 48 prosent i Bogstadveien 54, ved Valkyrien i Oslo.

6. mars 2015 overtok Anthon B Nilsen Eiendom AS 48 prosent av aksjene i Bogstadveien 54 AS, som eier eiendommen Bogstadveien 54. De resterende 52 prosen er eid Arnt Hals. Eiendommen har frem til 1. mars vært benyttet av Baker Hansen AS til produksjon, bakeriutsalg og hovedkontor.

Eiendommen skal nå utvikles til en kombinert retail- og kontoreiendom med et utleiebart areal på til sammen ca. 3.000 m2. Partene ser et stort utviklingspotensial i området, spesielt i forbindelse med kommunens oppgradering av gateplanet og Tvenge sine kjøpesenterplaner rett over gaten.