Ansvarlig for ENØK og ytre miljø

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 333 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2019 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

FirmaSporveien
FylkeOslo
Søknadsfrist08.11.2020

Vil du bidra til å ivareta miløet rundt oss?

Sporveien har stor fokus på samfunnsansvar og ytre miljø. Vi søker nå etter en som vil få ansvar for ENØK og ytre miljø i Infrastrukturenheten i Sporveien. Vi søker deg som brenner for ENØK, bærekraft og ytre miljø og som trives med å påvirke og overbevise andre.

For å lykkes i denne rollen må du være både ambisiøs og tålmodig. Du må trives med å jobbe mot store deler av organisasjonen. Vi ser etter deg som kan bidra til økt intern kompetanse, holdninger og kultur relatert til ytre miljø og ENØK, slik at enheten gjør gode valg i drift, vedlikehold, anleggsvirksomhet og ved valg av tekniske løsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar for ENØK og ytre miljø for både ny og eksisterende infrastruktur
 • Bidra til etterlevelse av lover og forskrifter relatert til ytre miljø
 • Bidra til at ENØK-krav blir ivaretatt i relevante kravdokumenter, slik som teknisk regelverk for konstruksjon, bygging, vedlikehold og drift
 • Oppfølging av ISO 14001 krav og enhetens miljøaspektregister
 • Ansvar for kontrakt, oppfølging og dialog med energileverandører, inkludert utvikling av gode avtaler for å sikre stabil og forutsigbar leveranse
 • Økonomisk ansvarlig for budsjett og oppfølging av kostnader relatert til energiforbruket i Sporveien
 • Utarbeide og analysere statistikk relatert til ENØK og ytre miljø
 • Utarbeide ENØK effektiviseringsvurderinger og analyser for prosjekter
 • Ansvar for å initiere og koordinere ENØK effektiviseringstiltak for Sporveien
 • Sørge for at IE aktivt søker etter forbedringsområder innen ytre miljø og ENØK for drift, vedlikehold og utbyggingsprosjekter
 • Utarbeide mål og planer for ENØK og ytre miljø
 • Stille konsernovergripende energikrav og krav til reduksjon ved nybygg og rehabilitering
 • Informere og motivere til ENØK og ytre miljø-fokus i virksomheten – opplæring internt
 • Ansvar for å yte løpende støtte innen energi- og ENØK- området til prosjekter og andre enheter i Sporveien

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør eller tilsvarende utdannelse innen relevante fagområder
 • Minimum 5 års erfaring med ENØK og ytre miljø
 • Gode kunnskaper innen elkraft
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper/ferdigheter:

 • Du er en person med høy integritet og naturlig autoritet. Du motiveres av å oppnå resultater, fremstår overbevisende og har stor gjennomføringsevne.
 • Videre er du en engasjert og ansvarsbevisst som trives med å jobbe selvstendig og i en tverrfaglig sammensatt prosjektorganisasjon.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kontaktpersoner:

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
bjorn.schulstock@sporveien.com
+4795832738

Tone Høibakk
Kvalitet- og sikkerhetssjef
tone.hoibakk@sporveien.com
482 21 889

Søk stilling

Vis flere stillinger: