Arnstein Skinnarland går av som leder i buildingSMART Norge.

Anstein Skinnarland går av som daglig leder i buildingSMART Norge

Etter å ha ledet buildingSMART Norge i nær fire år har Anstein Skinnarland i samråd med styret besluttet å gå av som leder.

- Jeg har hatt en interessant og lærerik tid i buildingSMART Norge, og jeg synes vi har oppnådd mye. Vi har i denne tiden styrket sekretariatet med dyktige medarbeidere, og sammen med engasjerte medlemmer har vi utviklet buildingSMART Norge. Internasjonalt har vi tatt en mer sentral rolle som har gitt BuildingSMART Norge en enda sterkere posisjon der, og buildingSMART Norge er nå rustet til å ta nye steg for å sikre smartere deling av informasjon - for et bærekraftig bygget miljø, sier Skinnarland i en pressemelding.

- Jeg søker nå nye utfordringer, og ser mange muligheter jeg kan tenke meg å utforske. Jeg har vært engasjert i buildingSMART-miljøet siden 2005, og brenner stadig for bærekraft og effektivisering gjennom digitalisering, legger han til.

 - Skinnarland har lagt ned en betydelig innsats og kreativitet i det å få økt aktivitet og økt antallet medlemmer i sin tid som daglig leder. Dette har krevd nytenkning om hvordan vi organiserer og engasjerer medlemmer og interessenter. Vi vil takke Anstein for hans solide bidrag og det han har fått til, og ønsker han lykke til med nye arbeidsoppgaver, sier styreleder i buildingSMART Norge, Øyvind Skarholt.

Skinnarland fratrer 27. september men vil stå til disposisjon for foreningen i en overgangsfase.

Styremedlem Øyvind Monrad-Krohn vil tre inn som konstituert leder inntil videre.