Anskaffelseskoordinator/Juridisk rådgiver Vadsø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet.

Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeFinnmark
StedVadsø
Søknadsfrist25.04.2018

Statens vegvesen forvalter store ressurser og har mange spennende og samfunnsviktige oppgaver foran oss. Ønsker du å være med på utviklingen i Nord-Norge er du kanskje vår nye juridiske rådgiver innen anskaffelser? Stillingen er plassert i seksjon for juridiske saker og anskaffelser.

Seksjonen bistår hele regionen med juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor flere rettsområder, og har en koordinerende og rådgivende rolle ved anskaffelser av varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider.

Seksjonen er lokalisert i Bodø, Tromsø og Vadsø og består av 9 medarbeidere.

Stillingen har kontorsted i Vadsø, men du vil jobbe tett sammen med seksjonsleder i Bodø og de øvrige medarbeiderne i seksjonen ved de andre kontorstedene.

Rådgiverens arbeidsoppgaver:

Primæroppgavene vil være anskaffelsesrettslig rådgivning overfor avdelingene i regionen, herunder ved

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kunngjøring av konkurranser
 • Firmakvalifisering, evaluering av tilbud og tildeling av kontrakt
 • Forhandlinger
 • Klagesaker og håndtering av innsynskrav etter offentlighetsloven

Andre oppgaver vil kunne dreie seg om:

 • Kontraktsrett/entrepriserett
 • Erstatningsrett
 • Intern opplæring innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser, policy og rutiner
 • Deltakelse i anskaffelsesnemda

Kvalifikasjonskrav:

Du må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap. Det er ønskelig at du har erfaring innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser eller annen juridisk rådgivning og saksbehandling.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på:

Vi trenger deg som viser initiativ og vilje til å gjennomføre gode anskaffelsesprosesser. I vårt tverrfaglige miljø med mange og utfordrende prosesser verdsettes evnen til å samarbeide, være strukturert, serviceinnstilt og løsningsorientert. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Du får ryddige arbeidsforhold med mange goder og rettigheter. Selv om arbeidsmengden kan være stor, legger vi stor vekt på forutsigbarhet og mulighet for avspasering eller lønnskompensasjon.

Vi tilbyr også:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Vi kan være behjelpelig med midlertidig bolig i Vadsø.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Stillingen har en prøvetid på 6 måneder.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen fås hos seksjonsleder Svein-Roar Aas 468 86 243 eller e-post svein-roar.aas@vegvesen.no.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk stilling

Vis flere stillinger: