Ansiktsløftning i Oslo indre øst

Forholdene i Oslos mest rufsete bydeler er blitt betraktelig bedre siden Handlingsprogram Oslo indre øst ble startet i 1997. Likevel er området fortsatt verst når det gjelder fattigdom og kriminalitet.

Handlingsplanen er statens og kommunens felles satsing for å bedre levekårene i de tre daværende bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedinntrykket av endringene fra 1997 og fram til 2003/2004 er en klar forbedring av levekårene i denne delen av Oslo, også sammenlignet med andre områder av hovedstaden. Sammensetningen i befolkningen har også endret seg drastisk, blant annet har det vært en påfallende sterk økning av andelen med høyere utdanning i yngre aldersgrupper. Men ifølge Statistisk sentralbyrå er utfordringene i Oslo indre øst fremdeles svært store, både når det gjelder dødelighet, fattigdom, kriminalitet og miljø.