Ansatte kjøper Veidekke-aksjer

Ved årets aksjetilbud til alle Veidekke-ansatte var det 1.806 ansatte som tegnet totalt 1 401 857 aksjer, som tilsvarer 50,8 mill. kroner. 

Kjøpskursen var kr. 36,25 som tilsvarer 20 prosent rabatt på børskursen i tegningsperioden. Aksjene er bundet for salg i to år.

Veidekke har i alle år arbeidet med at ansatte skal være medeiere i selskapet, slik at ansatte kan ta del i konsernets verdiskapning. I år har interessen vært meget stor og 1.806 tegnere tilsvarer 27 % av de ansatte i konsernet.