Ansatte ga seg for å skape ro

De ansattes representanter i Hydros bedriftsforsamling ville at konsernledelsen skulle gi avkall på en større del av opsjonsverdiene, men ga seg for å bidra til ro.

- Det har vært tunge diskusjoner for oss ansatte. Vi strakte oss et stykke for å oppnå enighet og skape ro, sier ansatterepresentant Per Martin Labråthen etter møtet i bedriftsforsamlingen.

Han sier at Hydro ikke kunne leve med den konfliktfylte situasjonen som var oppstått.

- Det som har skjedd, er et skritt i riktig retning. Vi har sagt at opsjonene måtte reduseres betraktelig, og kunne nok ønsket at de ble redusert mer, sier Labråthen til NTB.