Ansatte fortsetter å kjøpe Veidekke-aksjer

Da tegningsfristen utløp tirsdag, kunne konsernsjef Terje R. Venold konstatere en overtegning på over 80 %. - Dette viser at de ansatte har tro på fortsatt vekst og utvikling for Veidekke, sier en tilfreds konsernsjef.

Ved denne vårens salg til ledende ansatte kjøpte 248 sentrale medarbeidere aksjer i selskapet. Salget omfattet 400.000 aksjer, og man kunne kjøpe fra 500 til 4.000 aksjer med en rabatt på ca 20 %. Kjøpskursen ble satt da tilbudet ble sendt ut den 7. juni, og etter tegningsfristens utløp var det kommet inn bestilling på over 700.000 aksjer. Dette medfører en avkorting for alle, og da mest for dem som har bestilt mest. To ganger i året får Veidekkes ansatte tilbud om kjøp av aksjer med en rabatt på rundt 20 % på gjeldende kurs. Om høsten går tilbudet til alle ansatte, og om våren går tilbudet til ledende ansatte. - Dette er et opplegg som Veidekke har gjennomført mer eller mindre kontinuerlig siden børsintroduksjonen i 1986, sier konsernsjef Terje R. Venold. Aksjeprogrammet har blitt en viktig del av Veidekke-kulturen, og gjennom disse tilbudene om kjøp av aksjer har vi kunnet holde eierandelen for de ansatte på ca 15 %, sier han. Og her skal bemerkes at det da ikke er snakk om at et fåtall ledere sitter på store poster. Spredningen er stor, og etter dette salget har rundt 2000 medarbeidere aksjer i selskapet, og programmet omfatter ansatte både i Danmark, Sverige og Norge, legger Venold til. - Vi ser at spesielt utenlandske investorer finner denne ordningen interessant, ikke minst fordi man ser en tro på selskapet og selskapets videre utvikling blant ledere og ansatte, noe som oppleves som positivt, sier Venold. Internt opplever vi at dette er et insitament for ekstra innsats fra alle ansatte, både fordi aksjeprogrammet engasjerer, og fordi rundt 2.000 ansatte investerer sine sparepenger i en ønsket fremgang for konsernet, avslutter Venold.