Anmeldt for vindusdumping

Fylkesmannen i Hordaland har politianmeldt firmaet Kjelstrup Olsen Glass i Bergen for å ha dumpet PCB-holdige isolerglassruter i Store Lungegårdsvann. Selskapet hevder anmeldelsen er grunnløs, skriver bt.no.

Politianmeldelsen er grunnløs, mener daglig leder Torgny Kjelstrup Olsen og hans advokat Olaf Holm. De avviser at glassfirmaet skal ha dumpet PCB-holdige glassruter med viten og vilje i Store Lungegårdsvann. Ifølge en inspeksjonsrapport fra Fylkesmannens miljøvernavdeling har glassfirmaet i Møllendalsveien brutt lovverket på flere punkter: Under inspeksjonen 13. mars i år fant kontrollørene PCB-holdige isolerglassruter blandet med annet avfall i vannkanten utenfor produksjonslokalene ved Store Lungegårdsvann. De rundt 30 glassrutene som var synlig, var delvis knust og lå delvis under vann oppå en grov steinfylling, ifølge rapporten. Et ukjent antall av disse rutene skal ha inneholdt PCB-holdig lim. Bedriften har ikke skriftlige rutiner for hvordan PCB-holdige glassruter skal identifiseres og håndteres, ifølge Fylkesmannen. Kontrollen avdekket også at produksjonsavfall som glass, isolasjon etc blir brent på åpnet bål inne på bedriftens område. Dette er i strid med Forurensningsloven, påpeker miljøvernavdelingen.