Anleggsvirksomheten øker mest

Produksjonsveksten var størst innenfor anleggsvirksomheten det siste året. Fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år viser produksjonsindeksen en vekst på 9,4 prosent, viser tall fra SSB.

Den sesongjusterte indeksen viser imidlertid en nedgang i anleggsvirksomheten på 1,4 prosent fra 1. til 2. kvartal i år.

Den totale produksjonen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten i Norge økte med 6,3 prosent fra 2. kvartal i 2006 til 2. kvartal i år. Veksten flatet imidlertid ut i 2. kvartal. Justert for normale sesongsvingninger steg den totale produksjonen med 0,1 prosent fra 1. til 2. kvartal i år.

Vekst i nybyggingsaktiviteten
Produksjonen innenfor byggevirksomheten steg med 5,6 prosent fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal i år, drevet av en sterk vekst i produksjonen av nye bygninger. Produksjonen av nybygg viser en vekst på 9,3 prosent siste året.

Innenfor rehabiliteringsvirksomheten som omfatter ombygging, reparasjon og vedlikehold av bygninger, er produksjonen i 2. kvartal 0,6 prosent høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Korrigert for normale sesongvariasjoner steg den totale byggevirksomheten med 1,0 prosent siste kvartal.

33 prosent stigning siden 2003
Etter å ha ligget relativt stabilt de fire første årene etter årtusenskiftet, har produksjonen steget jevnt fra og med 2004. Dette er det 16. kvartalet på rad at den totale bygge- og anleggsproduksjonen viser en vekst sammenlignet med tilsvarende kvartal året før, og produksjonen er nå nær 33 prosent høyere enn i 2. kvartal 2003.