Disse møtte på møtet i Samferdselsdepartementet: F.v. Steinar Myhre (konserndirektør anlegg i Skanska), Jørgen Evensen (konsernsjef i BetonmastHæhre), Albert Kr. Hæhre (daglig leder i BetonmastHæhre Anlegg), Ståle Rød (konsernsjef i Skanska), Anders B. Werp (statssekretær i Samferdselsdepartementet), Morten Grongstad (konsernsjef i AF Gruppen) og Arild Moe (konserndirektør anlegg i AF Gruppen). Samferdselsministeren var på vei til et nytt møte da bildet ble tatt.

Anleggstopper diskuterte kommende jernbaneutbygginger med samferdselsdepartementet

I løpet av de nærmeste årene skal en rekke store utbyggingsprosjekter i regi av Bane NOR ut i et allerede hett anleggsmarked. Entreprenørene sier de står klare til å ta hånd om de mange store oppdragene, men understreker viktigheten av forutsigbarhet og valg av gjennomføringsmodeller for å sikre en god konkurranse i markedet og mest mulig bane for pengene.

Det var fredag formiddag entreprenørtoppene ble invitert inn til Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet for å komme med sine råd og ønsker for å sikre et forutsigbart og godt jernbanemarked, både for bransjen men også for staten og Bane NOR.

Initiativet til møtet kom fra entreprenørene selv – som stilte mannsterke opp på kontoret til samferdselsministeren.

Flere innspill
Anleggstoppene hadde flere innspill de ønsket å lufte for statsråden.

Blant annet ønsket de å diskutere hva som er optimal oppstart av de store jernbaneprosjektene som er på gang i ett større perspektiv. De var også opptatt av å få frem hvilke kontraktsmodeller man bør velge for å sikre mest mulig jernbane for pengene, stimulere flest mulig entreprenører til å delta i konkurransene og ikke minst hvordan man kan legge til rette for at konflikter kan unngås. Dessuten var det viktig for entreprenørene å diskutere hvordan man kan sikre at de respektive prosjekter anbudsutsettes i en forutsigbar rekkefølge og til en fastsatt tid.

– Det var et konstruktivt møte hvor vi fikk dele entreprenørenes innspill og ønsker for den kommende baneutbyggingen. Vi luftet blant annet viktigheten ved valg av gjennomføringsmodeller og bransjens evne til å bygge sine organisasjoner opp til de store utbyggingene som kommer, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska i etterkant av møtet med ministeren.

Daglig leder Albert Kr. Hæhre i BetonmastHæhre Anlegg understreker at de tok med seg hele verdikjedens ønsker og behov inn i møtet med samferdselsministeren og statssekretær Anders B. Werp.

– Som en del av dette er det viktig å se på hvilke gjennomføringsformer og kontraktsmodeller som blir prioritert. Nye Veier har valgt en offensiv strategi med tidlig involvering og bruk av samhandling og samspill, og vi ser at Statens vegvesen også i stadig større grad går i den retningen. Vi har vært noe skeptiske til kontraktsmodellene som har vært skissert fra Bane NORs side – og har fryktet at man har valgt å gå baklengs inn i fremtidens baneutbygging. På møtet ga vi innspill og råd rundt hvordan man bør gjennomføre de store utbyggingene som nå kommer med fokus på forutsigbarhet, tidlig involvering – og vi føler dette ble lyttet til av departementet, påpeker Hæhre.

– Nettopp dette at Bane NOR kan benytte seg av kompetansen som er i bransjen er et viktig tema for oss å få frem – kapasiteten er definitivt til stede i markedet, legger konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre til.

Konsernsjef Morten Grongstad understreker viktigheten av at typen kontraktsform vil ha mye å si for konkurransen rundt de kommende kontraktene.

– Vi ser at hvordan Bane NOR skal gjennomføre sine kontrakter nå er i støpeskjeen for tiden fremover og vi håper og tror at våre innspill er verdifulle for både departementet og Bane NOR rundt hvordan de ønsker å møte markedet, sier Grongstad.

– Viktig med forutsigbarhet
Entreprenørtoppene er skjønt enige om at forutsigbarhet er nøkkelen til god konkurranse rundt de store kontraktene som er på vei ut i markedet.

– Jeg har vært i anleggsbransjen i mange år nå, og har aldri opplevd at kapasitet har vært noe problem om man har hatt forutsigbare rammer. Anleggsvirksomhetene er utrolig flinke til å møte økt aktivitet og sikre god konkurranse. Vi er også flinke til å tilpasse oss nye modeller og har stor grad av fleksibilitet. Men det er klart det er viktig å se på helheten i markedet og legge en god plan for når kontaktene skal ut, påpeker Albert Hæhre.

– Vi kan tilpasse oss et høyt nivå - om forutsigbarheten kommer på plass, supplerer Jørgen Evensen.

Vil bite fra seg
Anleggstoppene som møtte samferdselsministeren fredag var også opptatt av at man må sikre like konkurransevilkår.

– Om Bane NOR ønsker stor konkurranse og attraktive prosjekter er det viktig med like konkurransevilkår. Vi frykter ikke konkurransen fra utenlandske selskaper om man sikrer dopingfrie vilkår, noe som er veldig viktig for oss med tanke på attraktiviteten, sier Ståle Rød.

Heller ikke Grongstad er redd for konkurransen rundt kontraktene som kommer.

– Vi frykter ikke for utenlandske aktører om konkurransen skjer på like vilkår. Vi er i stand til å bygge internasjonal konkurransedyktig kapasitet, mener AF-sjefen.

Ønsker ikke store administrasjoner
Skanska-sjefen påpekte også overfor statsråden at det er viktig at byggherrene i samarbeid med bransjen bygger kapasitet til å bygge vei og bane, og ikke etablerer store administrasjoner til å styre og overvåke prosjektene.

Bane NOR har den senere tiden, blant annet på Follobanen, valgt å benytte seg av såkalte NTK-modeller (Norsk totalkontrakt), som er mest vanlig innen offshore, i stedet for tradisjonelle NS8407 som de fleste i byggenæringen kjenner fra før. Anleggsbransjen ble i forkant av utbyggingen av Follobanen spurt om råd rundt hvilke kontraktsmodeller man skulle bruke, og en samlet bransje advarte mot bruken av NTK-modeller – men ble ikke hørt.

– Vi synes det er fint å bli spurt, men det er selvsagt ikke så positivt når rådene ikke blir lyttet til. Vi håper signalene våre nå blir tatt med videre, og at man ikke benytter modeller som bygger opp til unødvendige store administrasjoner til å styre prosjektene. Nettopp derfor er det så positivt at vi fikk muligheten til å komme hit og dele våre tanker om videre veien, påpeker Rød.

– Vi har selvsagt stor respekt for at prosjektformene vil variere, men om man gjennomgående kan legge opp til slanke og effektive byggherreorganisasjoner og tidlig involvering av entreprenørene, vil man ha gode forutsetninger til å unngå konflikter, sier Morten Grongstad.

– Fått mange gode råd
Statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet er positiv til initiativet fra entreprenørene.

– Vi har fått gode råd og innspill som er verdifulle å ta med i den kommende prosessen. Jernbanedirektoratet var også til stede på møtet – og innholdet i samtalen vil bli videreført til byggherreetatene, sier Werp.

Han la spesielt merke til de sterke signalene om viktigheten av forutsigbarhet.

– Regjeringen skal i tiden fremover satse massivt på infrastrukturutbygging, og vi ser at et godt samspill med bransjen blir viktig. Det blir ikke minst et stort løft på jernbanen fremover, og vi er opptatt av å få resultatene Stortinget har bestilt, og at dette også skal bidra til å styrke næringslivet. Forutsigbarhet er noe bransjen er veldig tydelig på og det skjønner vi. Det er helt avgjørende for å få en felles mulighet til å realisere disse store utbyggingsplanene - samtidig som vi må sikre at alle jobber ikke kommer ut på samme tid, legger Werp til.

Han la også merke til at kontraktsformer var et av hovedbudskapene, og at dette også er noe departementet tar med seg videre.

– Vi opplever en offensiv, positiv og optimistisk bransje - det sammenfaller med det vi ønsker å legge til rette for, avslutter Werp.