Anleggsledere

Risa AS er en av landets største bygg- og anleggsentreprenører. Vi har lang erfaring og høy kompetanse på utbygging av infrastruktur, bolig, næring og veivedlikehold. Hovedtyngden av vår virksomhet er konsentrert til Sunnhordaland, Rogaland og Agder-fylkene.

Bedriften har 450 dyktige og erfarne medarbeidere

Firma Risa
FylkeRogaland
StedHaugalandet
Søknadsfrist30.11.2016

Vi søker anleggsledere

Ansvarsområder:

 • Ledelse og organisering av tildelte kontrakter
 • Delta på byggemøter med byggherren
 • Påse at anleggene utføres til den kvalitet og pris som er forutsatt i tilbudene, og i henhold til HMS/KS-krav
 • Dokumentere utført arbeid og kvalitet i henhold til kvalitetskrav
 • Hovedansvar for tilrettelegging av god opplæring for tildelte lærlinger
 • Delta i budsjetteringsarbeid
 • Lede HMS arbeid på tildelt prosjekt
 • HMS oppfølging av egne og innleide entreprenører
 • Økonomisk oppfølging av kontrakt inkl. kontroll av inngående faktura
 • Oppfølging og utarbeidelse av prognoser
 • Behandle avvik
 • Planlegge ressursfordelingen på prosjektet
 • Utarbeide fremdriftsplaner på alle tildelte prosjekt før oppstart
 • Fakturering
 • Følge opp avgjørelser fra driftsmøte
 • Pådriver overfor underordnede mht etikk/moral og visjoner/verdier
 • Bidra til holdningsskapende arbeid og være god rollemodell
 • Utføre arbeidet i henhold til Risa sine ”Visjoner og verdier”

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Strukturert
 • Ledererfaring
 • Teknisk fagskole
 • Samarbeidsvillig

Spørsmål om stillingen

Harald Nordnes

Regionsleder Haugalandet

Telefon 952 24 935

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: