Anleggsledere søkes til nyopprettet byggenhet

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 12,4 mrd. og 3200 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Firma AF Nybygg / AF Gruppen
FylkeOslo
Søknadsfrist06.12.2016

AF Gruppen skal ekspandere kraftig i Stor-Oslo-regionen og har opprettet forretningsenheten AF Nybygg. Forretningsenheten har bred kompetanse innen utvikling, prosjektering og bygging av næringsbygg, boligbygg og offentlige bygg. Digitale verktøy skal i stor grad benyttes for å sikre en kostnadseffektiv og fremtidsrettet prosjektgjennomføring. Prosjektene gjennomføres for både private og offentlige kunder.

Vi søker deg som har erfaring som anleggsleder fra store byggeprosjekter. Som anleggsleder vil du få det operative ansvaret for å lede og planlegge driften av arbeidene i prosjekterinnenfor gitte krav til HMS, kvalitet, økonomi, tid og produktivitet. Du vil ha ansvar for oppfølging og koordinering underentreprenører og leverandører, samt samordnet planlegging opp mot sideentreprenører.

Du vil få en viktig rolle med personalansvar for den operative driften samt å være prosjektleders stedfortreder. Du er motiverende, tydelig, systematisk og har gode formuleringsevner.

Vi søker deg med høyere teknisk utdannelse og relevant erfaring.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte rekrutteringsansvarlig Sif Løvdal på 45786585 eller direktør Geir Flåta på 99401510.

Søk stilling

Vis flere stillinger: