Prosjektsjef Gørild M. Kristiansen og daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør AS signerte kontrakten tirsdag 24. mai.

Anlegg Øst sikret Jernbaneverket-kontrakt

Jernbaneverket har inngått kontrakt med Anlegg Øst om gjennomføring av "Prosjekt Skarnes midlertidig tiltak". Den nye kulverten på Skarnes skal stå klar allerede i oktober.

- Jeg er glad for at vi har fått på plass Anlegg Øst som totalentreprenør for prosjektet. Vi har en ganske stram tidsplan, så det er godt at vi kan komme i gang, sier prosjektsjef Gørild M. Kristiansen i Jernbaneverket i en pressemelding.

Prosjektet dreier seg om å legge ned planovergangen ved Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen, og bygge en ny undergang i tilknytning til stasjonen.

Kontrakten som ble signert med Anlegg Øst Entreprenør AS i dag er en totalentreprise, med en verdi på 11.7 millioner kroner.

Prosjektet skal stå ferdig 17. oktober 2016. For å nå fristen, skal arbeidene begynne i juni.

Prosjektet skal skape en sikrere kryssing av togsporet for gående, og å legge til rette for mer godstransport. Når planovergangen blir stengt blir det mulig å kjøre lengre godstog på Kongsvingerbanen.

Samtidig har prosjektet også en ekstra dimensjon. Den nye undergangen skal fungere som kryssing av togsporet i anleggsperioden, når en større oppgradering av Skarnes stasjon skal gjennomføres de nærmeste årene.