Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Anlegg Nord fikk Alta-kontrakt

Statens vegvesen har i dag undertegnet kontrakt med Anlegg Nord AS om bygging av gang- og sykkelveg og omlegging og utbedring av riksveg 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta.

Kontraktsbeløpet er 67 millioner kroner eks. mva. I oppdraget inngår også etablering av vann- og avløpsanlegg for Alta kommune. Det var totalt seks tilbydere til oppdraget, og Anlegg Nord AS fra Alta leverte det laveste tilbudet.

Anleggsarbeidet starter i begynnelsen av september, og målet er at den nye vegen skal være ferdig til skolestart i 2018, melder Statens vegvesen.

Prosjektet omfatter en vegstrekning på 1300 meter, samt flere tiltak som skal gi tryggere skoleveg og triveligere nærmiljø. I tillegg til gang- og sykkelvegen, skal det etableres en undergang for gående og syklende samt to nye bussholdeplasser.

I tillegg skal det tilrettelegges for turistnæringa og besøkende ved Altaelva, og det skal etableres et utkikkspunkt med utsikt over en av de beste fiskeplassene i Altaelva.

De statlige kostnadene til hele prosjektet er beregnet til 76 millioner kroner.