Anker fem vindkrafttillatelser

Organisasjonen Stopp raseringen av Kysten anker samtlige fem konsesjoner for vindkraft som Norges vassdrags- og energidirektorat tildelte like før jul.

Det gjelder konsesjonene i Karlsøy, Andøy og Narvik i Nord-Norge, Tysvær i Rogaland og Lista vindkraftverk i Farsund i Vest-Agder. Vindkraftverkene vil produsere 1 TWh årlig, eller tilsvarende strømforbruket til om lag 50.000 husstander dersom de blir utbygd. Neglisjert Lederen i organisasjonen Stopp raseringen av kysten, Hallvard Slettevoll, sier til NTB at det har vært negative reaksjoner mot alle de fem indkraftutbyggingene lokalt. Vi er veldig overrasket over at NVE velger å tildele konsesjoner for vindkraft midt i en prosess Miljøverndepartementet har igangsatt for å lage landsdekkende retningslinjer for vindkraft, sier Slettevoll. Han mener dette er respektløst. Alle faglige høringsinstanser er med dette totalt neglisjert, sier Slettevoll. Han stiller også spørsmål ved om NVE er rette instans for håndtering av vindkraftsaker. Vindkraft skiller seg vesentlig fra vannkraft. Det gjelder både teknologi, inngrep i naturen og samfunnsnytte. Vi tviler på at NVE bør avgjøre saker som dette, sier Slettevoll. Lett spill? Han bruker konsesjonssøknaden for et vindkraftverk på Lindesnes som et eksempel på dette. NVE vil ikke gi konsesjon for et vindkraftanlegg på Lindesnes, der det er noen få turbiner fra før, og hvor lokalbefolkningen har protestert. Det er ført rettssaker og utbyggeren er pålagt å bygge såkalte «stille uteplasser» for dem som har hus i nærområdet rundt vindturbinene. Her har NVE merket seg den store lokale motstanden, og har satt foten ned. På Lindesnes var folk forberedt på hva som kunne komme. På de fem andre lokalitetene er det ikke sikkert at publikum like godt vet hva konsekvensene blir, sier Slettevoll. Han mener det er bra at folk på Lindesnes har vunnet fram, men NVEs håndtering setter han et stort spørsmålstegn ved. Et sentralt spørsmål for oss er om NVE og andre har gitt korrekt informasjon om konsekvensene til folk og politikere i forkant, sier han.