Andelen kollektivreisende har ikke økt

Andelen nordmenn som velger kollektivtransport til jobben har stått stille de siste 15 årene.

 

 

Det viser en beregning gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI), melder TV 2.
Det samlede antall biler som blir brukt til jobben er dermed økt. Til sammen er det 630.000 flere biler på veiene. Blant par med barn valgte 9 prosent kollektivt i 1992. I dag velger 74 prosent av foreldrene bilen til og fra jobb.

Ifølge TV 2 har Oslo de siste 30 årene brukt 23 milliarder kroner til kollektivtransport. Likevel bruker en like stor andel bilen i dag som for ti år siden. Samferdselsbyråden i Oslo mener likevel ikke at kollektivsatsingen i hovedstaden har vært feilslått.

- Slett ikke. De pengene er gått med til å transportere 160- 170 millioner passasjerer hvert år. Og bruken av kollektivtrafikken i Oslo er i sterk vekst etter å ha gått nedover i 1990-årene, sier Peter N. Myhre (Frp), som legger til at kollektivtilbudet skal utvides videre i årene framover.
TØI har beregnet at trafikken skal opp 30 prosent de neste 20 årene.