Næringsminister Monica Mæland. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Anbudsgrensen heves til 1,1 millioner

Nye forskrifter vil gjøre offentlige innkjøp både enklere og bedre. Flere tusen anskaffelser hvert år trenger ikke lenger kunngjøres.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser.

– Det blir enklere for offentlige etater å gjøre innkjøp. Det blir også enklere for særlig små og mellomstore bedrifter å delta i konkurransene, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Anbudsgrensen heves fra 500.000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler.

En annen endring er at forhandlingsforbudet fjernes. Nå kan leverandører og oppdragsgivere kan gå i dialog når det er behov for det for å få en god anskaffelse.

Anbudsgrensen i helse- og sosialtjenester blir hevet til 6,3 millioner kroner og de får tydeligere mulighet til å legge vekt på brukernes behov.

I tillegg til disse tre forskriftene utreder departementet mulighetene for at helsevesenet kan legge mer vekt på kvalitetene til ideelle organisasjoner. Det kommer også en ny forskrift om plikt til å bruke lærlinger.

Etter planen skal de nye forskriftene gjelde fra 1. januar 2017.