Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Analyse: Boligprisveksten fortsetter

Prisveksten på boliger her i landet vil fortsette fram til 2018, og det er fare for at storbyene rammes av boligbobler, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse.

Boligprisveksten fortsetter selv om den kommer til å dempe seg noe framover, viser prognosen som legges fram torsdag. På landsbasis vil prisene stige med 16 prosent fram til 2016, men det vil være store regionale forskjeller.

– I Oslo, Bergen og Tromsø har vi en ganske sterk boligprisvekst inne, særlig sett i forhold til resten av landet. Det har sammenheng med at boligbyggingen har avtatt mens innvandringen ikke har avtatt. I Oslo ser vi samtidig at innenlandsk utflytting nå er snudd til innflytting. Det øker presset på prisene, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse til Dagens Næringsliv.

Han trekker fram lav rente, lav arbeidsledighet, inntektsvekst og befolkningsvekst som viktige drivkrefter for boligprisene. Samtidig er det tegn til at det bygger seg opp en boble i markedet – noe som vil si at prisene stiger mer enn det som kan forklares av slike fundamentale årsaker.

– Vi reiser for første gang i vår prognosehistorie spørsmålet om det er i ferd med å utvikle seg en boligboble, spesielt i enkelte regionale pressområder. Vår modell klarer ikke å forklare den sterke boligprisveksten vi nå ser, sier Bjørnstad.