Selskapet starter med en utleiepark bestående av over 200 utleieenheter. Foto: AMV

AMV og Hæhre & Isachsen satser stort på felles utleieselskap

AMV og Hæhre & Isachsen Gruppen har etablert det felleseide utleieselskapet Tunnel Support AS, og skal gå tungt inn i utleiemarkedet med alt av utstyr innen fjell- og underjordsarbeid.

Selskapet er allerede etablert og oppe og går, og i ferd med å posisjonere seg i markedet. Selskapet er eid 50-50 av de to norske anleggsgigantene – og de har store planer for den videre satsingen. De starter med en utleiepark bestående av over 200 utleieenheter.

Tett samarbeid gjennom lang tid

De to selskapene har samarbeidet tett i mange år. Hæhre har gjennom en årrekke kjøpt mye tunnelutstyr av Flekkefjord-virksomheten AMV. Samarbeidet har også vært såpass tett at Hæhre har vært med å påvirke utviklingen av enkelte maskinvarianter. Samtidig har AMV bistått med en rekke leveranser til Hæhres tunneldrift. Det har også vært et utleiesamarbeid, der Hæhre har leid ut sine maskiner via AMV sitt nettverk siden 2006. Nå skal dette samarbeidet videreutvikles og formaliseres, og partene legger ikke skjul på målsettingen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Lars Hæhre (t.v.) og Peder Andersen.

– Vi skal bli en stor aktør i markedet, og visjonen er å tilby kundene markedets beste og mest moderne maskinpark innenfor infrastruktur, tunnel og gruve, sier Peder Andersen og Lars Hæhre til Byggeindustrien. Andersen er administrerende direktør i AMV, og styreleder i det nye selskapet Tunnel Support AS. Lars Hæhre er styreleder Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS, og sitter i styret i Tunnel Support. Det samme gjør Per Gunnar Andersen og Albert Kristian Hæhre.

– De to selskapene har jobbet tett sammen gjennom mange år, og det er helt naturlig å få Hæhre med på laget. Begge selskaper deler samme tankesettet, og ser mulighetene og fordelene et slikt formelt samarbeid vil innebære, og ikke minst de gode mulighetene som finnes i markedet for et slikt konsept, sier Peder Andersen.

– Dette samarbeidet har pågått gjennom mange år. Nå har vi over en periode på rundt to år systematisk sett på hvordan vi kan videreutvikle dette samarbeidet gjennom en felles utleievirksomhet, og nå skal vi sammen satse skikkelig på å bygge opp det dette selskapet. Tiden er inne, og ikke minst ser vi et stort behov for dette i det Skandinaviske anleggsmarkedet, legger Lars Hæhre til.

Tunnel Support AS ble formet etablert i juli. De har brukt sommeren til å sette kursen for selskapets videre satsing, og er nå i ferd med å bygge opp organisasjonen. De er i ferd med å få på plass en rekke nøkkelposisjoner.

– Vi vil selvsagt nyttiggjøre oss av den gode kompetansen som finnes i begge selskaper, som vil bli ekstra viktig i denne satsingen, påker Andersen og Hæhre. Hovedkontoret vil bli lokalisert i tiknytning til AMV i Flekkefjord, men de vil også ha en base med maskiner og utstyr i Vikersund.

– Vi skal betjene hele Skandinavia, og kan tilby et komplett sortiment til alt hva som trengs for å utføre underjordsarbeid og arbeid i fjell. Det betyr at vi stadig kommer til å utvide utleieparken, sier Hæhre.

– Endring i anleggsbransjen
De trekker frem flere momenter som de mener viser at markedet er overmodent for et slikt tilbud.

– Vi ser at kontraktene i anleggsbransjen stadig endrer seg, både i størrelse og kompleksitet. Ikke minst ser vi at flere totalentrepriser blir vanlig, og dette gjør at det blir nye maskinbehov. Det gir en ny måte å planlegge og arbeide på, og langt flere vil se både fordelene og bli avhengige av å leie utstyr i stedet for å sitte på en stor maskinpark på egenhånd. Dette kommer blant annet til syne ved nye kontraktsformer som BVP (best value procurement) som vanskeliggjør tidspunkt for bestilling av utstyr, sier Hæhre. Han peker på at med stadig større oppdrag vil tiden med kontinuerlige oppdrag som overlapper endre seg.

– Det kan gå noe lengre tid mellom hvert oppdrag på grunn av kompleksiteten og størrelsen på oppdragene. Ved de store samhandlingskontraktene kan det gå lang tid fra man starter å jobbe med konseptet før kontrakten signeres, slik at tidsaspektet vil gjør det mer interessant å leie, slik at man ikke vil sitte på dyrt utstyr uten pågående oppdrag, legger Hæhre til.

– Dessuten ser vi at en rekke utenlandske selskaper satser i Norge og Sverige, både på egenhånd og gjennom arbeidsfellesskap, noe som også øker behovet for å leie utstyr. Vi skal sørge for å bli den samarbeidspartneren disse aktørene trenger. Det skal ikke være behov for å tilpasse oppdrag til den typen utstyr man har, entreprenørene skal fokusere på hvilke oppgaver man kan sikre seg, og deretter tilpasse utstyrsbehovet etter dette, utfyller Andersen.

– Skal selge kompetanse
De er begge opptatt av utleiekonseptet ikke kun skal handle om å tilby maskiner, men å tilby kompetanse og utstyr som en totalpakke.

– Samlet besitter vi stor kompetanse inne både utstyr og anleggsdrift – og dermed hvordan ulike typer maskinpakker best kan utnyttes til ulike typer jobber. I dagens og fremtidens anleggsmarked vil aktørene kreve langt mer enn bare å kjøpe eller leie en maskin. Dette har endret seg enormt bare de siste 5-6 årene. Man må kjøpe kompetanse og en totalpakke rundt disse produktene, og hvilken oppgave de skal løse. Her er det også viktig å tenke på at man hele tiden må levere topp kvalitet, og ikke minst huske på at den teknologiske utviklingen går meget raskt, og man må være avhengig av å kunne utnytte det best egnede utstyret på rett måte, og her skal vi være god samarbeidspartner og rådgiver, påpeker Andersen og Hæhre.

Har inngått avtale med Veidekke
Ved oppstart vil Tunnel Support ha en løpende fast avtale med Hæhre Entreprenør og selskapene som inngår i Hæhre & Isachsen Gruppen.

– Vi har også inngått en samarbeidsavtale med Veidekke. Dette er en stor tillitserklæring, og viser hvilke muligheter som ligger i denne satsingen, mener Andersen.