Tre norske entreprenører har levert tilbud på bygging av Bøkfjordbrua i Sør-Varanger. Illustrasjon: Statens vegvesen

Alta-entreprenør lavest på Norge-Russland-bru

Alta-firmaet HAK entreprenør leverte det laveste tilbudet på bygging av Bøkfjordbrua på E105 mellom Kirkenes og Russland.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

Tilbudet fra HAK entreprenør for å bygge den 284 meter lange brua er på 117.793.991 kroner. Skanska Norge leverte tilbud på 128.731.923 kroner, mens tilbudet fra Veidekke entreprenør var på 133.545.112 kroner.

– Ventet flere

Prosjektleder Kaare Ramberg hadde ventet enda flere tilbydere.

– Med bakgrunn i den store interessen fra entreprenørene på forhånd, er jeg kanskje litt skuffet over at ikke enda flere leverte anbud. Jeg er også overrasket over at ikke noen utenlandske firma meldte seg, sier Kaare Ramberg i pressemeldingen.

Han uttaler at han imidlertid er positivt overrasket over at et lokalt firma har levert det laveste tilbudet.

Samtlige tre firma har hatt flere oppdrag for Statens vegvesen tidligere.

Tilbudene skal nå kvalitetssikres og kontrollregnes før det inngås kontrakt. Anleggsarbeidet forventes å starte i månedsskiftet oktober/november. Brua skal etter planen være ferdig høsten 2016, skriver Vegvesenet.

Spesielt bruprosjekt

Bøkfjordbrua blir den største brua som bygges i Øst-Finnmark på flere tiår. Brua bygges 200 meter nedenfor den eksisterende brua ved Elvenes, der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden. Brua er en buebru, hvilket vil si at brukonstruksjonen henger i buen.

Hovedspennet blir 120 meter, mens den totale lengden er 284 meter.

Brua over Bøkfjorden er en del av omleggingen og opprustingen av den ti kilometer lange strekningen mellom E6 ved Hesseng utenfor Kirkenes til riksgrensen på Storskog. De totale kostnadene for hele prosjektet er beregnet til 550 millioner kroner. Strekningen nærmest riksgrensen ble ferdigstilt i 2013, mens Veidekke Entreprenør AS nettopp har startet veg- og tunnelarbeidet på strekningen mellom Hesseng og Elvenes.