Alliero styrker organisasjonen

Håndverksgruppen Alliero, Norges ledende totalleverandør innen rehabiliteringstjenester, har etablert en egen blikkenslageravdeling som kompletterer selskapets eksisterende tjenesteportefølje.

I fjor utvidet Alliero-gruppen bredden i utvalget av primære håndverksdisipliner gjennom oppkjøp av håndverkerbedriftene Malermester M. Bratfoss, Stensrud og Stensrud, Betong og Mur Rehab og HK Elektro. Selskapet nådde da målsettingen om å tilby alle primære håndverksområder fra eget hus. Nå har selskapet styrket porteføljen ytterligere, denne gangen med spisskompetanse innen blikkenslagerfaget.

Den nye avdelingen vil både utføre blikkenslagertjenester som selvstendige prosjekt og bistå med sin kompetanse i Allieros øvrige oppdrag. Avdelingen vil levere tradisjonelle blikkenslagertjenester, med hovedfokus på kobber- og sinkarbeider ved antikvarisk restaurering.

Første prosjektleder i den nye avdelingen er Anders Braathen, som kommer fra A. Hansen Blikkenslagerverksted AS. Braathen har 32 års erfaring fra blikkenslagerfaget, hvorav 10 år som prosjektleder på små og store prosjekter innen anlegg og service, samt erfaring som HMS-ansvarlig. Han vil ha en nøkkelposisjon i den nyetablerte avdelingen.

- Etableringen av blikkenslageravdelingen er et ledd i vårt arbeid med ytterligere tilpasning av tjenesteporteføljen mot behov ute hos kunder og samarbeidspartnere, sier konsernsjef Bjørn Sigurd Johansen i Alliero-gruppen - Dette utvider tjenestespekteret på et viktig område, samtidig som vi får ytterligere spisskompetanse innen antikvarisk restaurering. Ansatte i avdelingen spiller en viktig rolle i den videre utviklingen av Alliero som kunnskapsbedrift, sier konsernsjef Bjørn Sigurd Johansen.