Allierbygget

På Midtun i Bergen har LAB Entreprenør og TEVAS ført opp et administrasjonsbygg for Allier-gruppen.

Fakta

Sted: Midtun, Bergen

Prosjekttype: Nybygg; butikk og kontor og produksjon

Kontraktssum uten merverdiavgift: 98 millioner kroner

Bruttoareal: 8.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Midtun Næringspark

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: TEVAS

Arkitektonisk rådgiver: Mellomrom Arkitekturpsykologi

Arkitekt: OG Arkitekter

Rådgivere: RIB: Konstruksjonsteknikk l RIV: Teknikon l RIE: Structor Bergen l RIAku: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Sprengningsteknikk l VA anlegg: Kaliber l Betongelementer: Spenncon l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass fasade: Bue Aluminium l Stål og mont. fasade: Bergen Skips Industri Service l Fasade: Trimo l Bolter og forskalingsutstyr: Teknikk l Tømrer:
Innomhus l Maler: Malermester JC Andreassen l Mur og flis: AOG Bygg l Solavskjerming: Fasadeprodukter l Rørlegger:
Anders O Grevstad l Elektro: Monsen Elektro l SD-anlegg:
Celsius Teknikk l Heiser: Scan Heis l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Certego Bergen l Rent tørt bygg: Bergen Vedlikehold

Bygget ligger i Midtunhaugen Næringspark og er tegnet av OG Arkitekter. Det er ført opp i bygningsmessig totalentreprise og totalteknisk entreprise. Det har tre etasjer over bakken og en under. Samlet areal er i underkant av 8.000 kvadrat-meter, og entreprisekostnaden er 98 millioner kroner uten merverdiavgift. LAB Entreprenør har hatt en andel på 66 millioner kroner, mens TEVAS hadde 32 millioner kroner.

Byggearbeidene startet i mai 2016 og bygget stod ferdig 1. desember i 2017.

Samlende i Almenningen

I underetasjen er et parkeringsanlegg med 81 biloppstillingsplasser og et intelligent ladesystem for 14 elbiler, treningsrom og garderober. Første etasje rommer bad.no, lager og teknisk rom med energisentral. Denne etasjen har dobbel himlingshøyde. En mezzanin på 500 kvadratmeter er andre etasje og skal innredes med kontorer. Tredje etasje inneholder kontorer for Allier, Teknikon, TEVAS, Anders O. Grevstad, AOG Bygg og leietakeren Husgruppen. Bygget kan påbygges med en etasje og andre etasje kan bygges ut til en full etasje.

– En sentral del av andre etasje er Allmenningen. Her er det en rekke bord og stoler og tre båser med sofaer og bord der man kan sitte mer tilbaketrukket. Ved lunsjtid fungerer Allmenningen som kantine og ellers som en arbeidscafe der man samles, jobber og spiser, forteller kommunikasjonssjef Anette Fondevik i Allier.

– Allmenningen og arbeidscafeen skal bidra til at det er en lav terskel for samarbeid i bygget og at alle føler seg velkomne og blir godt ivaretatt, legger styreleder og forretningsutvikler Magne Stunner i Allier til.

Det er 103 kontorarbeidsplasser i bygget (25 av dem hos leietakere). Alle selskapene i Allier gruppen har droppet cellekontorene og satset på åpne aktivitetsbaserte løsninger. 55 Prepart-moduler i himlingen styrer temperatur, (led-basert) belysning, ventilasjon og sprinkling. Kontoretasjen har 24 multirom og møterom. De to største møterommene har store skjermer. Det er høyt nivå på sanitærsonene, med blant annet luftavtrekk fra toalettskålene.

Det tekniske rommet i første etasje har store innvendige vinduer og skal spotbelyses og få avlesbare skjermer. Rommet skal vise kunder og rådgivere hvilke løsninger som finnes.

Hele bygget har trådløst nettverk og mye av arbeidet er nettbasert. Da de ansatte skulle flytte til nybygget fikk hver bare ta med seg to flyttekasser. Store mengder papir ble kastet. Ingen møbler ble med over fra det gamle bygget.


Korte beslutningslinjer

Prosjektleder Halstein Træet i TEVAS sier at TEVAS og selskaper i Allier har utført alle tekniske fag i bygget.

– Vi har korte beslutningslinjer og hatt en åpen bok løsning. Det har vært spennende og kjekt å få levere et bygg med så gode kvaliteter, sier Træet.

Prosjektleder Steinar Floen i LAB Entreprenør forteller at tomten har fjellgrunn og at det er sprengt ut 21.283 kubikkmeter faste masser. Under treningsrom og garderober i underetasjen er det membran mot radon.

Bygget har rektangulær form. Bærende konstruksjon over bakkenivå er av prefabrikkert betong med hulldekker som etasjeskillere og tak. Underetasje og trappe- og heishus er av plasstøpt betong. Taket er flatt og har to inntrukne partier. Fasadene har sandwichelementer. Hovedinngangen har glassfasader. Det er Bolon tepper (av vevde vinyltråder) på gulvene i kontorer og kontorlandskap.

Veggene i kontoretasjen er i stor grad fleksible og hele bygget har systemhimlinger.

Luftveksling på 0,26

Vinduer og porter har en gjennomsnittlig U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling per time på 0,26 (kravet for passivhus er 0,6). Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen. Solavskjerming skjer med automatisk styrte (via Prepart) utvendige screens. Alle vinduer er i karmer av aluminium for lang levetid og enkelt vedlikehold. Hele bygget er sprinklet. Sorteringsgrad for byggavfall er 82 prosent.

Passivhus

Bygget er prosjektert og ført opp som et passivhus. Oppvarming skjer med radiatorer, varmluft blåsere og via Prepart-modulene og er basert på to varmepumper på 27 kW mot seks 200 meter dype energibrønner. En elkjel tar spisslaster om vinteren. Bygget er tilrettelagt for solfangere med solceller som vil bli montert på taket i løpet av året og gi varmt tappevann. Bygget har integrert adiabatisk kjøling og energibrønnene kan brukes til frikjøling om sommeren.

Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 93 kWh, noe som plasserer bygget i energiklasse A. Bygget har balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (93 prosent via doble rotorer). I nedkjøringen til parkeringsanlegget er det en varmtvanns rørslynge i betongen som smelter is og snø.