Alle mot Enoksen i Stortinget

Opposisjonspartiene er svært misfornøyd med regjeringens manglende svar på viktige spørsmål som gjelder fusjonen mellom Statoil og olje- og gassvirksomheten til Hydro.

Den muntlige spørretimen onsdag, den første etter nyheten om sammenslåingen, artet seg som et godt samordnet angrep mot olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Ap). Partiledere og opposisjonens toppfolk innen energi gikk gang på gang i strupen på ham og krevde svar på om alt fra industrikraft og det fusjonerte storselskapet på norsk sokkel til rensing av gasskraftverk og utslippsmål. Enoksen framholdt at regjeringen er like opptatt av maktspredning, ressursforvaltning og reell konkurranse i norske oljemiljøer som opposisjonspartiene. Han varslet en stortingsproposisjon i mars. Her vil alle relevante spørsmål knyttet til fusjonen bli grundig drøftet. Derfor kan jeg ikke gi konkrete svar i dag, sa Enoksen. Trang navnedebatt Høyre-leder Erna Solberg åpnet runden om det fusjonerte, men foreløpig navnløse selskapet, og etterlyste en debatt om mer grunnleggende sider ved fusjonen enn en smalsporet krangel om hva barnet skal hete. Det skjer en maktkonsentrasjon på norsk sokkel som kan føre til ensretting og mindre konkurranse, advarte Solberg. Frps Ketil Solvik-Olsen, en av spørretimens flittigste deltakere, sa at Fremskrittspartiet i utgangspunktet også støtter fusjonsprosjektet, men at partiet nærer en viss bekymring for at det blir ett gigantisk selskap som skal diktere alt som skjer på sokkelen. Deretter kom Venstre-leder Lars Sponheim, Høyres Børge Brende og KrFs leder Dagfinn Høybråten på rekke og rad, den ene mer kritisk og misfornøyd enn den andre. KrF støtter fusjonen, men har også motforestillinger. Maktspredning og demokratisk kontroll har vært en hovedlinje i norsk oljepolitikk. Nå får vi én dominerende aktør og en gradvis sentralisering av styringen, advarte Høybråten. Svar skyldig Enoksen svarte rutinert på alt han fikk i fanget, men hadde tidvis lite konkret å melde. Det er vanskelig å gi detaljerte svar i dag på hva en proposisjon som kommer i mars skal inneholde. Men alle de punktene som har vært reist i salen, er det på sin plass å debattere, sa olje-og energiministeren. Han lovet Gunnar Kvassheim, Venstres leder av eneri- og miljøkomiteen, at både regjeringen og det nye selskapet har som målsetting å styrke de oljemiljøene som i dag er plassert langs kysten. Enoksen fikk mye kritikk for at regjeringen ennå ikke har lagt fram en plan for langsiktige og prisgunstige leveranser av strøm til den kraftkrevende industrien. Opposisjonen minnet olje- og energiministeren om at dette var et valgløfte som de rødgrønne partiene forsikret det skulle bli lett å innfri og at ordningen skulle ha ligget på bordet før jul. Enoksen innrømmet ikke løftebrudd og tok definitivt ikke selvkritikk. Han sa det er snakk om å ta seg noen måneder ekstra tid for å se hvordan EU ordner seg internt, og hva slags handlingsrom den norske regjeringen kan ha uten å få ESA på nakken.