All time high for byggevareindustrien

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i oktober 2018 endte opp 3,4 prosent sett i forhold til i 2017, og vi fikk en ny «all time high», viser nye tall fra Byggevareindustrien.

Det var én salgsdag mer i 2018 (23 dager) enn i 2017 (22 dager).

Betongbaserte produkter endte opp på samme nivå som i fjor.

Øvrige byggevarer hadde en liten økning mens trebaserte produkter så en økning på nær 15 prosent.
Akkumulert ligger man nå så vidt over 2017-nivået, men med en mild november er det grunn til å tro at man vil nå opp på nivå med november i 2017 som også var sterk, skriver de i rapporten.