Ålesundstunnelene stenges delvis i to år

Ålesundstunnelene blir delvis stengt i to år fra tidlig i 2006. Årsaken er brannsikring og rehabilitering.

De to undersjøiske tunnelene mellom Ålesund, Ellingsøy og Valderøy er sterkt trafikkert, blant annet på grunn av flyplassen på Vigra. Statens vegvesen vil stenge tunnelene mellom klokken 19 om kvelden og 06 om morgenen i anleggsperioden. I stengningstiden blir det mulighet for begrenset kolonnekjøring. Det er planlagt et utvidet kollektivtilbud med buss og hurtigbåt for å ta unna de største trafikktoppene. Det var en stund aktuelt å stenge tunnelene helt for på den måten å korte inn anleggstiden. En total stenging ville ha medført et stort ferje- og hurtigbåtbehov, og lokalt har dette alternativet møtt sterk motbør. Ønsket lokalt var stenging mellom midnatt og 06 om morgenen, men dette alternativet ser Statens vegvesen bort fra. En anleggstid mellom 19 og 06 kombinert med utvidet kollektivtilbud og kolonnekjøring fremstår som et kompromissvedtak.