Aldri bygget bedre

Hvert eneste år realiseres det mange tusen prosjekter rundt om i landet - av ulike format og størrelse. Ikke minst blir det bygget rundt 30.000 nye boliger. Innimellom kan det virke som om det florerer med feil og problemer - men dette gir ikke et riktig bilde av virkeligheten. Sannsynligvis har vi aldri bygget med bedre kvalitet enn hva vi ser nå.

Selvsagt finnes det aktører som ikke burde være i markedet og som hverken har et mål om eller klarer å bygge etter en forventet kvalitet – eller som rett og slett makter å sette opp boligen utfra avtalt kontrakt. Men vi må huske på at de grelle eksemplene hører til sjeldenhetene og det bygges faktisk veldig mye bra. Vi må også huske på at kompleksiteten på produktene som bygges i dag ikke kan sammenlignes med konstruksjonene man satte opp for 30 og 40 år siden. Sluttproduktet holder i dag som regel en meget god kvalitet - byggene er funksjonelle, praktiske, de er meget energivennlige - og byggene er sunnere enn før.

Likevel kan ofte inntrykket være noe annet om man snakker med en tilfeldig potensiell kjøper av en bolig i dag. Hvorfor er det slik. En enkel forklaring kan selvsagt være at de dårlige prosjektene i for stor grad trekkes frem i forhold de langt de fleste prosjektene som går bra. Dette stemmer helt sikkert også i stor grad. For vi må huske på at aldri tidligere er nye boliger overlevert med så få feil som i dag og med en så høy kvalitet ut til sluttbruker. Dette er et bilde som i langt større grad enn i dag må ut i markedet. Kundene ønsker kvalitet – og det får de i hovedsak i dag – men man må selvsagt sørge for å bruke de riktige leverandørene og samarbeidspartnerne. Det finnes mange dårlige produkter som havner ute i markedet – men om man er villig til å betale for å få en seriøs leverandør – vil sluttproduktet som regel bli deretter.

Nettopp dette kommer vi i Byggeindustrien innom i den siste utgaven av vår podkast - Byggeplassen. I denne sendingen er kommende Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen gjest – og har peker også på at vi sannsynligvis aldri har levert boliger med høyere kvalitet enn i dag. Samtidig trekker han frem poenget med at mange surrer med begrepene kvalitet og standard. Og dette er selvsagt ikke det samme. Man kan ha meget god kvalitet, selv om man ikke har den beste standarden. Standarden er gitt på forhånd og gjennom valg man tar i forhold til type bolig og hvor mye man ønsker å legge i sluttproduktet. Kvaliteten kan være like god på en rimelig bolig som de dyreste kvadratmeterne som finnes på beste vestkant i Oslo.

Inntrykket om at der er mye byggefeil stemmer i det aller fleste tilfeller ikke med virkeligheten – og for å endre på et slikt syn i befolkningen er det enkleste svaret å bygge enda bedre og se til at de useriøse ikke får en større plass i markedet enn de fortjener. Dette er ikke enkelt, men her har selvsagt også næringens aktører et ansvar for å løfte opp inntrykket hver eneste dag rundt hvordan jobbene gjøres og hvilke produkter man leverer fra seg. Vi må huske på at kvalitet aldri går av moten.