Ill: Statens vegvesen

Aldesa bygger tunnelen gjennom Harstadåsen

Det er det spanske entreprenørselskapet Aldesa construcciones S.A. som får jobben med å bygge den 1.450 meter lange Harstadåstunnelen gjennom Harstad sentrum.

Harstadåstunnelen er det største delprosjektet i vegprosjektet Harstadpakken, og skal redusere gjennomgangstrafikken i sentrum med minst 40 prosent.

Anleggsarbeidet er forventet å starte i løpet av mai/juni og vil ta drøyt tre år å fullføre. Tunnelen skal etter planen stå ferdig høsten 2019.

Seks entreprenørselskap ville bygge tunnelen, og etter en nøye kontrollregning av alle tilbudene som kom inn, ble det klart at det var den spanske entreprenøren Aldesa som leverte det laveste tilbudet, heter det i en melding fra Statens vegvesen.

- I tillegg til kontrollregning av tilbudet er det gjort grundige vurderinger av selskapet og de prosjektene de har satt som referanseprosjekt, skriver de.
- Vi ønsket å være så sikker som mulig på at vi velger en entreprenør som vil gjøre en god jobb for oss, derfor har vi gjort grundige finansielle vurderinger av selskapet og også besøkt aktuelle referanseprosjekt i Spania, sier Hans-Arne Haugland, prosjektleder i Harstadpakken.

Resultatet av vurderingene er at Aldesa innstilles som entreprenør, og nå orienteres resten av tilbyderne om dette.

- Tildelingsbrevet er sendt ut, og nå vil det løpe en 10 dagers klagefrist, før vi da eventuelt kan signere en kontrakt og starte arbeidet, sier Haugland.