Illustrasjon: Vianova

ALTi bygg og anlegg bygger cruisekai

ALTi bygg og anlegg har skrevet kontrakt med Kristiansand Havn for bygging av ny cruisekai på Lagmannsholmen i Kristiansand.

Prosjektet omfatter fundamentering og bygging av 150 meter cruisekai og opparbeidelse av tilhørende bakareal med trafobygg, pumpekum for spillvannsoppsamling fra skip, samt strøm- og vanntilførsel til kaien.

Daglig leder Lars Gunnar Andersen uttaler i en pressemelding at jobben passer deres kompetanse og firmaprofil godt.

- Betongarbeider i sjønære omgivelser er vår styrke, sier han.

Kontrakten har en verdi på ca. 50 millioner kroner

Byggherren Kristiansand Havn KF drifter en av Norges største havner, både med hensyn til årlig godsmengde og antall passasjerer. Kristiansand Havn har som mål å være en av de to største cruisehavnene mellom Oslo og Bergen. Cruisetrafikken skal i fremtiden avvikles ved kaien på Lagmannsholmen.

Arbeidene vil starte opp i november i år og skal ferdigstilles innen cruisesesongen starter 2017.