Akutt sjåførmangel i norsk transportnæring

Sjåførmangel kan stanse deler av transportnæringa i Norge. Til sammen mangler det 3.000 sjåfører.

Situasjonen er svært vanskelig og den blir helt umulig etter 2008. Da blir det innført nye krav til kompetanse, og det finnes ikke utdanningskapasitet til å møte behovet, sier distriktsleder Tor Rasmussen i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) til Nordlys. Han har daglig kontakt med fortvilte medlemmer som ikke klarer å få sjåfører til vogntogene sine. Bare i NordNorge mangler det 400-500 sjåfører. På landsbasis snakker vi om 3.000, sier Rasmussen. Sjåførlærer Gunnar Henriksen i Nordreisa utdanner 70-80 sjåfører årlig, men mangler lærere. Det er nesten verre å skaffe sjåførlærere enn det er å skaffe sjåfører, sier han til Nordlys. Det tar tre og et halvt år å utdanne en lærer, og mange som starter på dette høyskoleløpet skaller av til andre næringer underveis. Vi utdanner på langt nær mange nok til å dekke behovet., sier Henriksen. Tor Rasmussen i NLF framholder at det har skjedd dramatiske endringer i transportnæringa de siste årene. Så vel teknologi som andre forhold stiller større krav til fagkompetanse. Det er ikke slik at man kan rekruttere sjåfører fra gata. For oss i bransjen er det også en utfordring å få arbeidstakerne til å bli i jobben. Det stiller krav til så vel lønn som arbeidsvilkår, sier Rasmussen.