Aksjonsgruppe krever E39-start

En aksjonsgruppe på rundt 500 medlemmer krever oppstart på ny E39 mellom Betna i Halsa og Stormyra i Hemne.

Det skriver NRK Møre og Romsdal i en artikkel onsdag.

Møre og Romsdal fylkesting vedtok i oktober å forskuttere 25 millioner kroner for å sikre oppstart i utbedringen av E39 Betna-Stormyra i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Forutsetningen for oppstart i prosjektet er at Sør-Trøndelag fylkeskommune gjør et tilsvarende vedtak, og at dette blir innarbeidet i statsbudsjettet for 2017. I regjeringens forslag til statsbudsjett var det ikke lagt inn penger E39 Betna-Stormyra, skriver NRK.

Onsdag diskuterer fylkestinget i Sør-Trøndelag saken, og leder i aksjonsgruppen for ny E39, Solvår Skogen Sæterbø, håper trønderne gjør samme vedtak som man gjorde i nabofylket.

– Vi vil ha en ny europavei med gulstripe på midten, slik at vi kan sikre tryggheten til de som ferdes på veien. Dette er spesielt viktig for ungene våre som ferdes på veien flere ganger daglig, sier Sæterbø til statskanalen.

– Veien har forferdelig dårlig standard. Den er smal, svingete og har dårlig veiskulder, fremholder hun.