Akerselva Atrium

Akerselva Atrium

Sted: Oslo

Prosjekttype: Næringsbygg

Kontraktssum eks mva: 266 millioner kroner

Bruttoareal: 17.600 kvm

Byggherre: NCC Property Development AS

Totalentreprenører: NCC Construction AS

Leietakere: NHST, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Byggherreombud: Realutvikling AS

Arkitekt: NBBJ, Pran Arkitekter AS/ Bambus Arkitekter AS

Rådgivere: Teknisk rådgiver: Opak - RIB, RIG, RIBR: Rambøll - RIA: BS akustikk - Teknisk samordner: Norconsult - Prosjekteringstjeneste VVS: Hjellnes Consult - Registrering nabobygg: Multiconsult - RIE: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling/stikning: Asker Oppmåling - Rive- og gravearbeider: Dokken - Spunt- og pelearbeider: Kynningsrud - Forskaling: Doka - Dekkestøp: Euro Gulv - Ferdigbetong: Norbetong - Prefab vegger: Con-Form Oslo - Stålkonstruksjoner: Skar Industriservice - Stål- og metallarbeider: Rosmek - Stål- og metallarbeider, kledning/teknisk rom: Robertson Nordisk - Stål- og metallarbeider, baldakin: Odd Aronsen Mekaniske Industri - Tekking: Hesselberg Tak - Mur- og pussarbeider: Fjeldheim&Knudsen - Flisarbeider: BBM I Norge - Metalspilehimling utendørs: Moelven Nordia - Aluminium- og glassfasade: Clima S.R.L. - Karuselldør: Boon Edam - Fasadevask system: NorAcon - Kjøkken: HTH Prosjektavdeling - Innvendige systemvegger/-himlinger: Modulvegger Oslo - Byggtapetsererarbeid: Ragnar Andersson - Parkett: ABS Parkettgruppen - Malerarbeider: Dema Maleteknikk - Kjerneboring og betongsaging: Mimax Asfalt & Betong - Branntetting-/sikring: Thermax - Rørlegger: CM Mathiesen & Co - Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon - Elektro: YIT Building System - Utomhusarbeider: Løvold - Leverandør trelast, byggevarer: BM Høvellast - Badstue: Tylö

Med et høflig bukk hilser Akerselva Atrium ærbødig på Oslos tradisjonsrike vannåre.

– Her har alle virkelig fått noe å bryne seg på. Arkitekter, konsulenter, entreprenører og leverandører har alle bidratt for å få et resultat som man tidligere ikke har sett i Oslo, sier arkitekt Marcus Pran hos Bambus arkitekter.
   
Akerselva Atrium markerer en debut; en innledende oppgradering langs denne viktige delen av Akerselva. I tidligere noe forsofne omgivelser, gir dette bygget en kvalitetsheving av estetikk, arkitektur og miljø som vil stilles ut fra tre sider. Fra Christian Krohgs gate, Hausmanns bru og fra Nylandsveien (RV 4), er bygget allerede gjenstand for lange blikk og kommentarer fra forbipasserende i bil og til fots.

Internasjonal arkitekt

Byggherre NCC Property Development AS kjøpte eiendommen med planer om å sette opp et bygg på 20 etasjer. Som et resultat av den daværende høyhusdebatten, ble høyhus i Oslo definert til 12 etasjer, dog med mulighet for å bygge høyere enkelte steder. NCC hadde intensjoner om å bruke en stor, internasjonal arkitekt for å kunne tegne noe spesielt, og vise noe annerledes enn det man vanligvis bygger her til lands. Det ble tatt kontakt med norske Peter Pran i det internasjonale arkitektkontoret NBBJ, som lot Londonkontoret stå for de første skissene og ideene allerede på begynnelsen av 2000-tallet. Høyhus ble det ikke, ei heller en kombinasjon av næring og bolig, men NCC likte ideen om et spektakulært bygg som skulle markere inngangen til Hausmannskvartalene og som arkitektonisk og bygningsmessig representerte nye tanker.
   
Designet ble uformet av Peter Pran. Et tett samarbeid mellom NBBJ, Pran Arkitekter og Bambus arkitekter, utviklet ideene videre. – Når det kom til endelig utførelse, så brukte NBBJ – hele tiden under tett oppfølging av Peter Pran – krefter på det de var gode på, fasadene. Vi konsentrerte oss om det vi hadde best forutsetninger for å følge opp. I en periode var det også to arkitekter fra kontoret i London her, forteller Marcus Pran.

Ikke elementer

Byggets form var ikke lett å forstå eller å beskrive. Det var det umiddelbart heller ikke for NCC Construction eller konsulentene i begynnelsen. – Nei, det var ikke lett. 3D-modeller til tross, den komplekse formen gjorde at det var få som klart så for seg hvordan det skulle se ut, med alle detaljene og sammenføyningene. Vi brukte lang tid på å finne ut hvordan vi skulle få til fasadene på en fornuftig måte med den plassen vi hadde til rådighet. En forutsetning for byggemåte på tomtas beliggenhet, var stenging av Christian Krohgs gate, men da det viste seg umulig pga trafikkavviklingen, måtte vi gå fra elementer til plasstøpte løsninger. Ordrebøkene til elementleverandørene var dessuten fulle, så vi kunne ikke ha brukt elementer uansett, sier prosjektleder hos NCC Construction, Pia Berg.
   
Det hete byggemarkedet førte også til at NCC i utgangspunktet ikke hadde voldsom konkurranse på de tekniske anleggene. De kunne ønsket seg flere, men hadde ikke tid til å gå flere runder. Det begynte nemlig å haste. NHST Media Group, der Dagens Næringsliv inngår, underskrev en leieavtale på 15.000 kvm i desember 2006, under forutsetning av at bygget skulle være innflyttingsklart innen 1.4. 2009. Da måtte byggingen være i gang senest innen februar 2007.

Ikke boltreplass

Med gater på to sider og Akerselva på den tredje siden, var det ikke mye boltreplass. Til enhver tid skulle to kjøreretninger være åpne på Hausmannsbrua og i Christian Krohgs gate. Lagringsbredden var på kun seks meter, i tillegg til at det ble leid tre meter på fortauet. Langs Akerselva er det foretatt spunting innenfor tomtegrensen. Grunnforholdene med leire var krevende, både pga fjerning av sterkt forurensede masser og fordi den seksjonsvise utgravingen innenfor spunten tok vesentlig lenger tid enn antatt. For å hente seg inn ble det besluttet å kjøre skift på betongarbeidet.

Komplisert form
Bygget er teknisk krevende rent konstruktivt. Akerselva Atrium er delt på midten – på det mest kritiske punktet – med en glassdel som løper diagonalt fra gatenivå i det ene hjørnet, over taket og ned på den andre siden mot Akerselva. I praksis er det to bygninger med et oransje glassatrium som deler, eller forbinder, byggene. Rette vinkler er i mindretall, å målsette fasadene er derfor vanskelig i forhold til et aksesystem. Glassdelene i selve fasadene og i det oransje atriet, skråner innover og møtes. I tillegg er ikke glasset mellom dem rett, de sitter mellom to flater i vinkler, som til slutt skal møtes i en flate på taket som har en annen retning. – Å få fornuftige overganger mellom elementene krever en enorm forståelse av alle impliserte, sier Marcus Pran.

Kulturforskjeller
NCC valgte italienske Clima som leverandør av glass og aluminiumskledning i fasader. Norske totalentrepriser er aldri ferdig prosjektert. Forandringer gjør hele prosessen dynamisk til siste slutt. I prosessen forekom endringer i radier, vinkler og høyder, som måtte omprosjekteres. Søreuropeisk arbeidsmåte kulturkolliderte med skandinavisk dynamikk og tilpasningsmodenhet. Endringsforståelse var vanskelig. Italienerne slet også med å implementere disse i forhold til de første tegningene som ble mottatt. NCC benyttet seg av egne ressurser, i det fasaderådgiverne i NCC Kompetansesenter assisterte i denne vanskelige prosessen.
   
– Rør og elektro har jobbet på spreng den siste måneden, både fordi vi var noe forsinket, og fordi NHST har bestilt enorme mengder tilleggsarbeider. Dette skulle ivaretas på en forsvarlig måte, sier Pia Berg, som fortsetter: – Jeg er mest stolt av at vi har fått det til hele byggeriet. Glassene er fuget, og det var også spennende om vi fikk alle overgangene i taket tett. Men det er det.
   
HMS-arbeidet har vært i fokus fra første dag. Det har vært mindre alvorlige fraværshendelser, som ikke alltid kan knyttes til selve arbeidsprosessen. Men det har utvilsomt vært krevende å skulle foreta innfesting av glass og øvrige fasadearbeider på utoverhengende fasader langs Akerselva på en forsvarlig måte. Arbeidet har i hovedsak foregått med spesialplattform som har fulgt bygget utover. Hellingen har utgjort ca. 3 meter fra sokkel til topp. Det er også brukt en minikran fra taket som har heist glassene ned for innfesting.

Åpner elvebredden

NHST kan nyte godt av et fantastisk utsyn fra sine fem øverste etasjer. Også Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune er blant leietakerne i bygget, og kan i tidsmessige, topp moderne kontorer disponere det meste av de resterende arealene. NCC solgte i 2007 bygget til Vital Forsikring.
   
Den eldre, eksisterende fasaderekken som ligger mot sør langs Akerselva, sperrer effektivt adgang til elvebredden. En av intensjonene i dette prosjektet er å åpne opp til denne perlen. Kantine er plassert i sokkeletasjen med direkte utgang til elvebredden, noe som gir mulighet til hyggelig uteservering når været tillater det.
   
Akerselva Atrium beriker utvilsomt oppgraderingen i denne delen av byen. Styrken ligger i det todelte visuelle; utsyn utover Oslo fra bygget, i tillegg til de arkitektoniske og bygningsmessige kvalitetene som sett utenfra frivillig trekker oppmerksomheten mot det.

Tekst og foto: Trond Joelson