Aker vil kjøpe Svartnes-anlegget

Svartnes i Vardø kan bli kjøpt av Aker Seafood. Innovasjon Norge er i diskusjon med Røkke-eide Aker Seafood om kjøp av anlegg i Finnmark.

-Vi har et forslag på bordet som vi diskuterer med Aker-systemet. Det gjelder kjøp av anleggene i Vardø, men også i Mehamn, skriver Fiskeribladet. Direktør Stein Mathisen i Innovasjon Norges sier at man nå er i en prosess med Aker Seafood, og at det allerede foreligger skisser på bordet om kjøp av Svartnes/Wøhni i Vardø og anlegget i Mehamn. -Vi har hatt to gode møter allerede, og er i ferd med å planlegge det tredje, sier Mathisen. Forventningene i Vardø er store til at man nå kan få inn nye aktører på Wøhni-anlegget, ikke minst siden nåværende leietaker Ole Klaudiussen har sagt opp leieavtalen med bostyret. I tillegg har han lagt ut både Seafood Vardø og Aquarius til salgs. Dermed ligger alle anleggene i Vardø på vent, og fiskerne har få leveringsmuligheter. Når det gjelder Svartnes har ryktene gått om at dette anlegget kan brukes til andre ting enn fiskerirelatert aktivitet. En økende oljeaktivitet i Finnmark har ført til at Svartnes også har vært signalisert som interessant for olje- og petroleumsindustrien. -Det viktigste for oss nå er å få drift og utvikling på anleggene. Det nest viktigste er å få tilbake den inndekningen som staten har lagt ut. Sånn sett kan man si at vi nå er i en posisjon hvor vi ser at arbeidsplasser og utvikling kan kompensere for pris, sier Mathisen. Totalt har staten gjennom Innovasjon Norge et krav på 80 millioner i Svartnesanlegget. -Men vi forventer ikke dette. Poenget vårt er først og fremst at det vi gjør ikke virker konkurransevridende, slik at det vil gå ut over den allerede eksisterende industrien, fastslår han. Direktør Stein Mathisen sier at denne prosessen er spennende. -Aker er stor og det er en interessant partner for oss, og her kan det skje store ting, fastslår han.