Aker fortsetter framgangen

Aker ASA hadde et resultat før skatt på 2,2 milliarder kroner i årets første ni måneder. I tilsvarende periode i fjor var resultatet 1,75 milliarder.

I 3. kvartal var resultatet før skatt på 897 millioner kroner, mens det i tilsvarende periode i fjor var på 549 millioner. Aker Kværner er selve motoren i Aker, og selskapet økte omsetningen, bedret inntjeningen og rapporterte rekordhøy ordrereserve ved utgangen av september. Selskapet forventer å passere 1,75 milliarder kroner i overskudd i løpet av 4. kvartal.