AFRYs Sivert Denneche etter en av OsloMet-forelesningene. Foto: AFRY

AFRY lærer bort overvannshåndtering til OsloMet-studentene

OsloMet har hentet inn hjelp fra AFRY for å lære studentene om overvannshåndtering i urbane strøk.

AFRY har samarbeidet med OsloMet over en lengre tid. Denne høsten holder Sivert Denneche i AFRY en serie gjesteforelesninger om overvannshåndtering i urbane strøk.

- Jeg savnet en mer praktisk tilnærming da jeg selv gikk her. Det var ofte tungt teoretisk og jeg var nok ikke helt forberedt på hva som ville møte meg når jeg kom ut i arbeidslivet, sier Denneche i en pressemelding.

- Jeg tror at vi i næringslivet er gode til å trekke ut essensen om hva studentene vil møte i arbeidslivet og hva det er viktig å ha fokus på - også kan vi gjøre teorioppgavene mer relevante, legger seksjonslederen for VA i AFRY til.

I meldingen skriver AFRY at dette er en type samarbeid som OsloMet i stadis større grad inngår.

- OsloMet har som ambisjon å være en møteplass for utvikling og interaksjon mellom akademia og næringsliv. Vi skal utdanne de mest attraktive ingeniører- og sivilingeniører. Basert på tilbakemeldinger vet vi at dialog med og innsikt fra eksperter i næringslivet øker forståelsen og motivasjonen i krevende fag, sier Hallgrim Hjelmbrekke, Instituttleder for bygg- og energiteknikk ved OsloMet.

I tillegg til å koble studenter og næringsliv sammen, ønsker OsloMet å etablere egne nettverk for samarbeidspartnere innen bransjerelatert forskning. Samt tilby relevante etter- og videreutdanningskurs for næringslivet.