AF-toppene Pål Egil Rønn og Morten Midtskog investerer nå i Gålå (illustrasjon: VisitGålå).

AF-topper investerer i turistdestinasjon

AF-toppene og frøningene Morten Midtskog og Pål Egil Rønn investerer i turistdestinasjonen Gålå etter at tidligere eier Einar Nagell-Erichsen tidligere i februar måtte melde oppbud.

Nagell Erichsens konkursrammede selskap Gålå AS driftet ifølge avisa GD 1.100 gjestesenger i Gålå Høgfjellshotell & Hytter, samt skiheisene. I løpet av siste driftsår hadde selskapet 130 personer på lønningslistene, de fleste i deltidsstillinger.

Nå er det klart at det er de to AF-toppene og frøningene Pål Egil Rønn og Morten Midtskog som privatpersoner som går inn på eiersiden. GD skriver at Rønn overtar heisanlegget Valsfjell, hvor han også er grunneier. Rønn eier fra før Gålåvatnet, Trollheisen og Gålågynten. Midtskog overtar hotellet.

– Det har stått stille lenge nok på Gålå. Nå trenger vi utvikling. Ambisjonen vår er å få til en varig og god løsning. Ingen av oss er noen reiselivseksperter, det er heller interessen og «driven» for området som gjør at vi velger å gå inn i dette, sier Rønn til GD.

Det har etter konkursen vært stor usikkerhet lokalt for hvem som skulle komme inn på eiersiden i Gålå. Nagell-Erichsen skal også ha forsøkt å komme tilbake, men har møtt sterk lokal motstand.

Ifølge GD skal budet fra Rønn og Midtskog være på 6,5 millioner kroner.

– Økonomisk og helhetsmessig var dette den beste løsningen. Kravene i boet blir nedskrevet med 10,1 millioner kroner, sier bobestyrer Lise Aasterud til GD.