AF skal hjelpe Avinor å spare energi

AF skal sørge for lønnsom energibruk på Avinors lufthavner. Avtalen omfatter i første omgang ni av totalt 12 lufthavner.

I tillegg skal energiproduksjonen vurderes ved de store og de regionale lufthavnene. Avtalen er basert på Energisparekontrakt tilrettelagt for offentlige anskaffelser.

-Avinor har en målsetting om 20 % reduksjon av totalt energiforbruk. Gjennom kontrakten med AF Energi & Miljøteknikk skal vi det første halvåret kartlegge det endelige investeringsbehovet. AFs tilbud var det mest fordelaktige basert på tildelingskriteriene lønnsomhet, kompetanse og erfaring, organisering og fremdrift, sier Rune Roger Johansen, eiendomssjef i Avinor.

Avtalens varighet avhenger av inntjeningstiden til den respektive lufthavn. Kontraktsmodellen innebærer at AF gis incentiver til å utnytte sin kompetanse og kreativitet til å sy sammen en tiltakspakke med størst mulig besparelse og lønnsomhet for Avinor. Samarbeidet starter opp med planlegging og gjennomføring av energieffektiviseringstiltak. AF har ansvar for hele prosjekt, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen og garanterer besparelse og lønnsomhet.

- Avinor-avtalen er en stor og viktig avtale for AF Energi- og Miljøteknikk. Gjennom denne avtalen vil AF benytte sitt store kompetansemiljø innen energibruk slik at Avinor oppnår en vesentlig og langsiktig reduksjon av energi og energikostnader i sine bygningsmasser og anlegg. Avtalen skal gi lønnsomhet for Avinor, AF Gruppen og ikke minst for miljøet, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.