AF skal fjerne Murmansk

AF Gruppen (AFG) er av Kystverket tildelt kontrakten for fjerning av vraket av den russiske krysseren "Murmansk".

AF Gruppens miljøvirksomhet AF Decom Onshore skal utføre oppdraget. Avtalen omfatter alle arbeider med kartlegging, sanering og gjenvinning av fartøyet. Den russiske krysseren slet seg under slep, og sank delvis utenfor Sørvær på Sørøya på Finnmarkskysten 24. desember 1994.

Kystverket mottok i alt seks tilbud for fjerning av vraket. AF Gruppen ble valgt med bakgrunn i at de hadde den beste miljømessige profilen, og med minst risiko for spredning av forurensingskilder. Løsningen er også vurdert som den beste tekniske løsningen for sikker gjennomføring av fjerneoperasjon.

Kontraktssum er MNOK 238,9 eks. mva. Området ved Sørøya er meget værhardt og utsatt for naturkrefter. AF Gruppen vi gjennomføre fjerningen ved å etablere en tilnærmet tørrdokk, ved hjelp av etablering av moloer. Vraket og opparbeidet anlegg fjernes i sin helhet, og området tilbakeføres i opprinnelig stand. Arbeidet forutsettes avsluttet i 2011. Det er lagt opp til godt samarbeid mellom vrakentreprenør og Hasvik Kommune. Oppstart er beregnet til sensommeren i år.

AF har lang erfaring av sikker og miljøvennlig fjerning av konstruksjoner. Blant annet var AF i 2001 ansvarlig for fjerning av det russiske vraket av "Boiki" som strandet på Skogsøy i Vesterålen.  

- Dette er et viktig oppdrag for AF Gruppen og en anerkjennelse av vår kompetanse innenfor miljø. Fjerning og gjenvinning av denne type konstruksjoner stiller strenge krav til kartlegging og håndtering av miljøfarlige stoffer og materialer. AF Gruppen har gjennom flere krevende oppdrag både på land og offshore bygget opp spesialkompetanse innenfor området, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.